Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Nye oppgaver og nytt mandat for Folkehelseinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet har i revidert nasjonalbudsjett foreslått nye oppgaver og nytt mandat for Folkehelseinstituttet. - En tillitserklæring, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Departementet skriver at «Nasjonalt folkehelseinstitutt får et utvidet samfunnsoppdrag som gir et helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren.

I den sammenheng innlemmes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (med unntak av Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet og sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering), Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i instituttet. Dette vil samle fagmiljøene som arbeider innenfor samme eller lignende områder, noe som vil kunne føre til synergier og bedre utnyttelse av faglig kompetanse.

Sekretariatet for VKM skal sikres en fortsatt faglig uavhengig rolle gjennom etatsstyring, etablering av vedtekter, og ved å sikre at sekretariatets ressurser fullt ut er disponible for Vitenskapskomiteen. Navnet på Nasjonalt folkehelseinstitutt endres til Folkehelseinstituttet».

– Vi får et utvidet mandat, og vi får nye kolleger. Det er en tillitserklæring. Det er store faglige muligheter i instituttets nye rolle; å gi kunnskapsstøtte både for folkehelse og helsetjenesten. Instituttet får tilført ny, spennende kompetanse og nye arbeidsmetoder. Vi skal ta godt imot nye medarbeidere og ta vare på både nye og gamle medarbeidere i det videre arbeidet, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.