Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nye oppgaver i 2016

Publisert Oppdatert


Fra 1. januar 2016 innlemmes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i Folkehelseinstituttet. Dette er besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet.


Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet har fått et utvidet samfunnsoppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, som gir et helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren.

I den sammenheng innlemmes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i instituttet.

Bedre utnyttelse av kompetanse

Dette vil samle fagmiljøene som arbeider innenfor samme eller lignende områder, noe som vil kunne føre til synergier og bedre utnyttelse av faglig kompetanse. Navnet på Nasjonalt folkehelseinstitutt endres til Folkehelseinstituttet. Regjeringen gjennomfører en reform som har som mål å forenkle og effektivisere den sentrale helseforvaltningen. Derfor slås etater og fagmiljøer sammen som arbeider innenfor samme eller lignende områder fra 1. januar 2016.

Fellesbibliotek

Alle relevante bibliotektjenester i etatene under Helse- og omsorgsdepartementet samles i Folkehelseinstituttet. Bibliotekene fra Folkehelseinstituttet, SIRUS, Statens strålevern, Legemiddelverket, Helsetilsynet og Helsedirektoratet etablerer et fellesbibliotek på Folkehelseinstituttet. Publikumsbiblioteket til SIRUS endrer navn til Rusfagsbiblioteket og har flyttet til Marcus Thranes gate 6. Helsebiblioteket.no følger med Kunnskapssenteret inn i Folkehelseinstituttet.

Nettsider

Fra 1. januar 2016 blir alt nytt stoff fra Kunnskapssenteret og Statens institutt for rusmiddelforskning publisert på fhi.no. Internettsidene til de to institusjonene blir i sin helhet innlemmet i nye nettsider for fhi.no fra våren 2016. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vil være administrativt underlagt Folkehelseinstituttet. VKM beholder sin faglige uavhengighet, og dermed også sine nettsider.

Lokaler

SIRUS flyttet i november til Sandakerveien 24 C og Marcus Thranes gate 6, der deler av Folkehelseinstituttet holder til. Kunnskapssenteret og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i Folkehelseinstituttet har samme adresse som tidligere. Henholdsvis Pilestredet Park 7 og Lovisenberggata 8.