Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Mikrobespesifikke tiltak

Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye anbefalinger om smitteverntiltak mot spredning av ESBL-holdige bakterier. Anbefalingene er rettet mot sykehus, helseinstitusjoner for eldre og rehabiliteringsinstitusjoner.

Forekomst

Bilde av pilleforpakninger
Foto: Colourbox.com
Forekomsten av infeksjoner med ESBL-produserende bakterier har i de siste årene økt både i og utenfor helseinstitusjoner, men er fortsatt lav i Norge. I noen land, særlig i Sør-Europa, Afrika og Asia er forekomsten av infeksjoner med ESBL-holdige bakterier betydelig høyere.

På grunn av at våre mest brukte antibiotika ikke er effektive mot infeksjoner med ESBL-produserende bakterier og begrenser både nåværende og framtidige behandlingsmuligheter, er infeksjoner forårsaket av ESBL-holdige gramnegative staver forbundet med betydelig sykelighet og dødelighet. Oppdaterte anbefalinger som har til hensikt å hindre spredning og etablering i norske helseinstitusjoner har derfor vært etterspurt.

Kan spredning av ESBL begrenses i helseinstitusjoner?

Smitteveien er direkte eller indirekte kontaktsmitte og viktigste reservoar er magetarm-kanalen. Basale smittevernrutiner er derfor det viktigste tiltaket mot spredning av ESBL-holdige bakterier i helseinstitusjoner. I anbefalingene fremheves særlig håndhygiene som et viktig tiltak, men tiltak som isolering vurderes i nåværende epidemiologiske setting også å ha nytte, spesielt i sykehus.