Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Norske barn er blant de friskeste i verden

Publisert Oppdatert


Norge har rundt 1,5 mill barn og unge under 25 år, noen flere gutter enn jenter. Dette er 1/3 av befolkningen. Skader, astma, høysnue, smerter og psykiske plager er blant de viktigste helseutfordringene i denne gruppa.


Har du funnet en feil?

Barn, unge, ungdom.jpg
Dødeligheten etter spedbarnsalderen er blitt betydelig redusert de siste hundre årene. Selv om tall fra Helse- og levekårsundersøkelsen kan tyde på at forekomsten av kroniske sykdommer og plager ligger på rundt 30 prosent, har ni av ti barn i følge foreldrene meget god eller god helse. Om lag 10-15 prosent av barna har en sykdom eller funksjonshemning som påvirker hverdagen.

 • Skader er en hyppig årsak til at barn og unge oppsøker legevakt og sykehus. 1 av 5 jenter og 1 av 4 gutter under 15 år blir hvert år skadet i en sportsulykke. Åpne sår, forstuvninger og beinbrudd er vanlige skader blant barn.
 • Norge har en høy vaksinasjonsdekning for de sykdommene som inngår i Nasjonalt vaksinasjonsprogram og forekomsten av disse barnesykdommene er derfor lav.
 • Mange unge har symptomer på angst og depresjon, men søker i liten grad hjelp for plagene sine.
  Mellom 3 og 5 prosent får diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) i barneårene.
 • Rundt 300 barn og unge under 15 år får type 1 diabetes hvert år. Forekomsten har vært økende de siste årene. Vi kjenner ikke årsaken til denne økningen, som også er registrert i andre land.
 • Mange barn og unge bruker legemidler, særlig antibiotika, smertestillende midler og astmamidler.
 • Norske undersøkelser tyder på at 12 prosent av ungdom i alderen 11-15 år har regelmessige eller kroniske smerter med varighet på 6 måneder eller mer. I tillegg har mange smerteplager som menstruasjonssmerter, hodepine, ryggsmerter og smerter i armer og bein.
 • Diagnosen astma stilles oftest etter to-treårsalderen. Norske undersøkelser viser at mellom fem og 11 prosent av tiåringer har astma. Astma er hyppigere i småbarnsalderen enn i ungdomsårene og voksen alder. Om lag halvparten har ”vokst av seg” sykdommen når de fyller ti år.
 • Kreft er en sjelden sykdom hos barn og unge, men forekomsten har økt de siste 50 årene. Om lag 150 barn under 15 år får kreft hvert år. Hjernesvulster og blodkreft utgjør over halvparten av tilfellene. Fem års overlevelse av blodkreft (akutt lymfatisk leukemi) er doblet blant jenter og tredoblet blant gutter i alderen 0-14 år siden slutten av 1960-tallet.
 • Antall aborter blant tenåringer er i dag lavere enn i 1980 årene, men har økt de siste årene.
 • Røyking går ned blant unge, men snusbruken øker.
  De fleste barn vokser opp i røykfrie hjem.
 • Alkoholforbruket øker - særlig blant unge kvinner. Blant yngre ungdom er det tegn til at alkoholforbruket faller.
  Barn er mer fysisk aktive enn ungdom og voksne.
 • Rundt 15 prosent av 8-9 åringer og 15 åringer har overvekt eller fedme, hvorav fedme utgjør under fem prosent.
 • Flere jenter enn gutter har spiseforstyrrelser.
 • Et mindretall – ca én prosent – utvikler en alvorlig spiseforstyrrelse. Man antar at det i Norge finnes 1 400 jenter mellom 15 og 19 år med behandlingstrengende anoreksi.
 • De aller fleste barn og unge har null hull i tennene, men problemet med syreskader eller erosjonsskader har økt de siste ti årene.
 • I tiårsperioden fra 1999 til 2008 var det i gjennomsnitt tre barn under 15 år som begikk selvmord i Norge. Tilsvarende tall for aldersgruppen 15-24 år var 77 per år. I aldersgruppen 15-24 år var det om lag tre ganger så mange menn som kvinner som begikk selvmord.