Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Norsk støtte viktig mot fattigdomsrelaterte sykdommer

Publisert


Norge har i mange år gitt penger til organisasjoner som utvikler medisiner og vaksiner mot sykdommer som rammer fattige i lavinntektsland, deriblant hiv/aids, malaria og tuberkulose. En ny rapport, skrevet av forskere ved FHI på oppdrag fra Norad, anbefaler at denne støtten videreføres.


Har du funnet en feil?

En rekke prosjektorganisasjoner rundt om i verden, kjent som produktutviklingspartnerskap (PDP), arbeider med å utvikle medisiner, vaksiner og utstyr som er rettet spesifikt mot behovene til fattige mennesker i lavinntektsland. Disse organisasjonene drives på ikke-kommersielt grunnlag, og mottar støtte fra ulike regjeringer og fra ideelle organisasjoner.

Siden 2013 har Norge gitt til sammen 134 millioner kroner til seks slike produktutviklingspartnerskap, som spenner fra malaria-behandling av barn til utvikling av ny tuberkulose-vaksine. I tillegg ble det i 2015 bevilget 20 millioner kroner til utprøving av en ny vaksine mot ebola.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – skrevet en rapport som blant annet vurderer effektene av denne støtten.

Nødvendig å opprettholde dagens nivå

Et av hovedfunnene i rapporten er at den norske støtten bidrar til viktige framskritt i kampen mot fattigdomsrelaterte sykdommer. Dimitrios Gouglas, forsker ved FHI og hovedforfatter av rapporten, understreker viktigheten av å utvikle nye produkter, slik at verden til enhver tid har en oppdatert og effektiv verktøykasse til disposisjon mot disse sykdommene.

- Norge ligger i verdenstoppen med sine bidrag til å kjøpe inn og distribuere medisiner og vaksiner i lavinntektsland, og vi bør også fortsette å bidra til utvikling av nye produkter. På lenger sikt bør vi også søke å nå WHO’s målsetning om at 0,01% av bruttonasjonalproduktet skal brukes til produktrelatert forskning, sier han.

Norges bidrag til produktutvikling er beskjedent i internasjonal sammenheng – Norge ligger på 17. plass målt i pengeverdi – men rapporten vurderer likevel disse bidragene som viktige, blant annet fordi tilstedeværelse av flere mindre givere reduserer mottakernes avhengighet av større enkeltgivere. Dessuten understrekes det at norske bevilgninger ikke øremerkes spesifikke produkter, men at hvert produktutviklingspartnerskap selv i høy grad kan bestemme hvilke av sine prosjekter de vil prioritere. Selv om det ikke er så mange ferdigstilte produkter tilgjengelige ennå, har det vært gjort viktige framskritt på de fleste områdene Norge har gått inn.

 

Om norsk-støttede PDP

Norge ga 5,9 milliarder kroner i helserelatert bistand i 2013. Av dette ble 421,8 millioner brukt til forskning, og av dette igjen ble 73,4 millioner kroner bevilget til produktutvikling. Norge har siden 1974 bidratt med til sammen 1,5 milliarder kroner til helseforskning for fattige mennesker i lavinntektsland.

De seks produktutviklingspartnerskapene Norge støtter er:

  • Medicines for Malaria Venture (MMV), som har fått godkjenning fra WHO for en behandling av malaria hos barn, og som har flere liknende produkter under utvikling
  • Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), som er i ferd med å utvikle en vaksine som kan erstatte den gamle og lite effektive BCG-vaksinen
  • International Programme for Microbicides (IPM), som har som mål å utvikle en ringformet gjenstand som kvinner kan plassere i vagina, og som utsondrer et middel som beskytter mot HIV-smitte
  • International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), som arbeider med det langsiktige målet å utvikle en vaksine som beskytter mot HIV-smitte
  • Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), som blant annet er i ferd med å ferdigstille utprøvingen av en ny medisin mot sovesyke
  • WHO’s Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), som arbeider på bred front i dette feltet