Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Rekordlav dødelighet ved fødselen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rekordlav dødelighet ved fødselen

Nyhet

Statistikk for Medisinsk fødselsregister 2013:

Rekordlav dødelighet ved fødselen

Andelen dødfødte og barn somdør innen første leveuke har aldri vært lavere. Det viser 2013-statistikken fra Medisinsk fødselsregister (MFR) som Folkehelseinstituttet publiserer i dag.

Andelen dødfødte og barn somdør innen første leveuke har aldri vært lavere. Det viser 2013-statistikken fra Medisinsk fødselsregister (MFR) som Folkehelseinstituttet publiserer i dag.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Illustrasjonsfoto: Colourbox..
Illustrasjonsfoto: Colourbox..

Det ble født 59 979 barn i Norge i 2013, en liten nedgang fra 2012 da tallet på fødte var 61 368. Siden 2009 har antall fødte barn gått litt ned for hvert år.

Finn statistikk i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank

Rekordlav dødelighet omkring fødselen

Nedgangen i perinatal dødelighet, det vil si andelen dødfødte og barn som dør innen første leveuke, har fortsatt å synke for hvert år.

- For 2013 ser vi den laveste perinatale dødeligheten som hittil er registrert, det innebærer en dødelighet på 4,9 barn per 1000 fødte, sier overlege Kari Klungsøyr ved Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet.

Klungsøyr sier videre at faktorer som øker risikoen for et perinatalt dødsfall er blant annet medfødte misdannelser hos fosteret, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), forskjellige former for morkakesvikt, andre morkakeproblemer som morkakeløsning, og for tidlig fødsel.

Faktorer som sykdom og overvekt hos mor, mors dagligrøyking, alder, fødselskomplikasjoner og flerlinger har også betydning. Les mer og finn figurer i Perinatal dødelighet - faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen

Færre barn fødes på «overtid»

Gjennomsnittlig svangerskapsvarighet har vært konstant i årene fra 2000 til 2013: rundt 39,3 uker.

Det er imidlertid endringer i «halene» av fordelingen i svangerskapsvarighet, med en nedgang i antall barn som fødes for tidlig og en kraftig nedgang i antall barn som fødes på «overtid». Nedgangen har sammenheng med at «overtidsproblematikk» har vært et fokusområde i fagmiljøene i lengre tid, og det er kommet nye retningslinjer for når kvinner som går «over tiden» skal få fødselen igangsatt.

Gjennomsnittlig alder ved fødselen er 30,4 år

Mors alder ved fødsel har fortsatt å stige, og var på landsbasis 30,4 år i 2013. For førstegangsfødende var gjennomsnittsalderen 28,1 år i 2013, mens den var 26,8 år i 2000.

Færre førstegangsfødende er under 20 år, andelen sank fra 6,1 prosent i 2000 til 3,4 prosent i 2013.

Fødende i Oslo er eldst, yngst i Nord-Trøndelag

Det er tydelige forskjeller mellom fylkene når det gjelder mors alder ved fødsel. De fødende i Oslo er eldst med en gjennomsnittsalder på 32 år i 2013, mens gjennomsnittsalder ved første fødsel var 30,8 år. I den andre enden av skalaen finner vi Nord-Trøndelag der gjennomsnittsalderen ved fødsel var 28,9 år i 2013 og 26,3 år ved første fødsel.

1 av 20 røyker i begynnelsen av svangerskapet

Færre gravide røyker. Både andelen som røyker daglig før svangerskapet, i begynnelsen og ved slutten av svangerskapet viser en sterk nedgang i løpet av årene fra 2000 til 2013. Ved begynnelsen av svangerskapet røykte 18,5 prosent av mødrene daglig i 2000 mot 5,8 prosent (cirka 1 av 20) i 2013.