Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av MERS coronavirus på sykehus i Sør-Korea»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av MERS coronavirus på sykehus i Sør-Korea

Nyhet

Utbrudd av MERS coronavirus på sykehus i Sør-Korea

Sørkoreanske helsemyndigheter har varslet om et pågående utbrudd av MERS coronavirus på et sykehus. Utbruddet startet ved at en person smittet på reise i Midtøsten var i kontakt med flere sykehus og klinikker, der man ikke mistenkte MERS coronavirus. - Utbruddet er en påminnelse om viktigheten av gode smittevernrutiner og at diagnosen MERS coronavirus kan være aktuell etter reise til Midtøsten, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

coronavirus
Foto: CDC

Sørkoreanske helsemyndigheter har varslet om et pågående utbrudd av MERS coronavirus på et sykehus. Utbruddet startet ved at en person smittet på reise i Midtøsten var i kontakt med flere sykehus og klinikker, der man ikke mistenkte MERS coronavirus. - Utbruddet er en påminnelse om viktigheten av gode smittevernrutiner og at diagnosen MERS coronavirus kan være aktuell etter reise til Midtøsten, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sørkoreanske helsemyndigheter varslet 20. mai 2015 Verdens Helseorganisasjon (WHO) om et tilfelle av MERS coronavirus. Den smittede var en sør-koreansk statsborger som hadde vært på reise til flere land i Midtøsten. Personen hadde ikke symptomer på reisen, men var i kontakt med flere klinikker før diagnosen ble stilt. Det ble i de påfølgende dagene påvist smitte hos flere personer vedkommende hadde vært i kontakt med i denne perioden. Totalt er det nå meldt om 25 sykdomstilfeller, hvorav to har dødd. Alle de syke er enten helsepersonell, pårørende eller medpasienter. Sørkoreanske myndigheter har videre rapportert at to av personene er smittet av nærkontakter til den første pasienten. Fordi den første pasienten har vært i kontakt med flere klinikker, forventer sør-koreanske helsemyndigheter flere tilfeller i tiden som kommer.

En av de smittede reiste fra Sør-Korea til Kina mens vedkommende hadde symptomer, og fikk bekreftet infeksjon med MERS etter ankomst dit. Kina har foreløpig ikke rapportert om videre smitte knyttet til denne personen.

Om MERS coronavirus

MERS coronavirus ble første gang påvist i 2012 og er en luftveisinfeksjon som i utgangspunktet smitter lite mellom mennesker. Viruset finnes hovedsakelig hos kameler/dromedarer, som sporadisk smitter personer som har kontakt med disse dyrene.

Siden 2012 har infeksjonen blitt påvist hos totalt 1154 mennesker; de aller fleste i Saudi Arabia og omkringliggende land. Av disse har 434 dødd. Videre smitte til nærkontakter og sykehuspersonell er ikke uvanlig, men gir da oftere mild sykdom. Inkubasjonstiden varierer mellom 2 og 14 dager. Infeksjonen kan være alvorlig og i verste fall dødelig, særlig blant eldre og personer med underliggende sykdom. Viruset har ikke medført vedvarende smitte mellom mennesker, men har forårsaket mange utbrudd på sykehus og blant helsepersonell.

- Viruset er ikke påvist hos pasienter i Norge, men det har vært tilfeller i andre europeiske land etter reise til Midtøsten. Vi anser risikoen for et stort utbrudd av MERS coronavirus i Norge for liten, men ber helsepersonell være ekstra oppmerksomme når de mottar pasienter som er blitt syke etter reise til Midtøsten, sier overlege Siri Helene Hauge.

Smitteverntiltak viktig

Utbruddet i Sør-Korea understreker viktigheten av at man ved sykdom etter reise til Midtøsten vurderer MERS som mulig diagnose, og at man i helsetjenesten har gode rutiner for å minske risiko for smitte til personell og andre pasienter. Luftsmitteregime anbefales med mistanke om MERS coronavirusinfeksjon. Folkehelseinstituttet kan utføre testing for MERS og kontaktes ved behov om slik testing. Ved mistanke om infeksjon med MERS coronavirus skal Folkehelseinstituttet varsles.

Reise til Sør-Korea

-  Risikoen for å bli smittet av MERS coronavirus ved reise til Sør-Korea anses for å være svært lav, og vi fraråder ikke reise til Sør-Korea, sier Hauge.

Utbruddet er begrenset til det aktuelle sykehuset, og kilden til nysmitte er i utgangspunktet kameler/dromedarer. Verken WHO eller Folkehelseinstituttet fraråder reise til Sør-Korea eller land i Midtøsten. Generelle smitteverntiltak som god håndhygiene og mathygiene gjelder alltid ved reise.