Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny coronavirussykdom i Midtøsten - en oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny coronavirussykdom i Midtøsten - en oppdatering

Nyhet

Ny coronavirussykdom i Midtøsten - en oppdatering

Verdens helseorganisasjon rapporterer at det nå er meldt seks bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset som ble identifisert i september i år, hvorav to er døde. Alle de seks tilfellene har hatt symptomer på alvorlig, akutt luftveisinfeksjon og har besøkt eller oppholdt seg i Saudi-Arabia eller Qatar i perioden juni til november 2012.

Illustrasjonsbilde
Photodisc

Verdens helseorganisasjon rapporterer at det nå er meldt seks bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset som ble identifisert i september i år, hvorav to er døde. Alle de seks tilfellene har hatt symptomer på alvorlig, akutt luftveisinfeksjon og har besøkt eller oppholdt seg i Saudi-Arabia eller Qatar i perioden juni til november 2012.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Helsepersonell bør være oppmerksom på muligheten for at også norske reisende som har oppholdt seg i Midtøsten og som i løpet av de siste 10 dagene etter oppholdet  har utviklet de første symptomer eller tegn på pneumoni (lungebetennelse) av ukjent årsak eller akutt lungesviktsyndrom (ARDS) kan være smittet med viruset.

Coronavirus tilhører en stor gruppe virus som blant annet omfatter forkjølelses- og andre luftveisvirus, hvorav noen kan gi alvorlig sykdom. Et coronavirus var årsak til SARS-utbruddet i 2003. Det nye coronaviruset som nå er oppdaget er genetisk forskjellig fra viruset som forårsaket SARS og er nærmest beslektet med en gruppe coronavirus hos flaggermus.

Kilden og antatt smittevei for dette nye viruset er foreløpig ukjent. To av tilfellene i Saudi-Arabia er fra samme husstand. Bortsett fra denne ene familien har man ikke kunnet finne noen forbindelse mellom de syke. Man har derfor foreløpig ikke sikre holdepunkt for å si at viruset smitter mellom mennesker. Smitte fra dyr er en mulig kilde. Foreløpig er risikoen for smitte begrenset til Saudi Arabia og Qatar. Ingen tilfeller har blitt påvist eller mistenkt i andre verdensdeler. Risikoen for smitte til Norge ansees derfor som liten.

Økt overvåkenhet helsepersonell

Helsepersonell bør være oppmerksom på muligheten for at også norske reisende som har oppholdt seg i Midtøsten og som i løpet av de siste 10 dagene etter oppholdet  har utviklet de første symptomer eller tegn på pneumoni (lungebetennelse) av ukjent årsak eller akutt lungesviktsyndrom (ARDS) kan være smittet med viruset. Med Midtøsten menes landene omkring den østlige del av Middelhavet og østenfor, samt landene ved den persiske bukt. Tyrkia regnes ikke som en del av Midtøsten. Ved mistenkt tilfelle bør pasienten sykehusinnlegges. Luftsmitteregime bør benyttes ved slike mistenkte tilfeller til man kan avkrefte diagnosen. Helsepersonell som behandler bekreftede tilfeller av denne sykdommen og kontakter av slike pasienter bør følges opp og overvåkes for mulige symptomer.   

Personer som har oppholdt seg i Midtøsten og som utvikler tegn på lungebetennelse (hoste, feber, brystsmerter, pustebesvær) bør kontakte lege. Som ved alle coronavirusinfeksjoner er god håndhygiene et viktig forebyggende tiltak.   

Laboratoriediagnostikk

Avdeling for virologi på Folkehelseinstituttet har tilgjengelig diagnostisk test for det nye viruset og kan ta imot prøver fra innlagte pasienter for påvisning av det nye viruset. Aktuelle prøvematerialer vil være prøve fra øvre og særlig nedre luftveier. I de to første tilfellene har viruspåvisning vært mest vellykket med materiale fra nedre luftveier og dette bør prioriteres. Anfør kliniske opplysninger inkludert reisehistorikk og annen epidemiologisk relevant informasjon, og merk remissen tydelig om mistanke om nytt coronavirus. Håndtering av prøvemateriale i laboratoriet bør skje ved minst inneslutningsnivå 2.

Når man prøvetar pasienten anbefaler Folkehelseinstituttet at at det tas to sett med luftveisprøver (for eksempel to sett av nasopharynkssekret og bronkealskylling). Det ene settet analyseres lokalt for vanlige luftveisagens og samtidig sendes det andre settet til avdeling for virologi ved FHI til analyse for spesifikk coronavirus PCR. Transport kan foregå som biologisk stoff kategori B.

Varsling av mistenkt tilfelle

Helsepersonell som mistenker eller påviser et slikt tilfelle skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.

Det europeiske smittevernsenteret ECDC har utgitt en risikovurdering hvor de konkluderer med at det mest sannsynlig dreier seg om et virus som smitter fra dyr eller en kilde i miljøet med tilfeldig smitte til personer som blir eksponert