Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Liten del av brukerne står for stor del av salget av vanedannende legemidler

Publisert Oppdatert


Personer med overforbruk av vanedannende legemidler står for nesten 50 prosent av totalsalget av slike legemidler. Det viser en studie av de 10 mest solgte reseptbelagte legemidlene mot smerter, angst og søvnproblemer.


Har du funnet en feil?

Studien, som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Public Health, viser at personer som brukte mer enn 365 definerte døgndoser per år[1] stod for nesten halvparten av alt salg av angstdempende og søvngivende legemidler i Norge i 2005.

På grunn av risiko for avhengighet og andre alvorlige bivirkninger, bør disse legemidlene ikke brukes over lang tid, og det anbefales gradvis nedtrapping etter 2-4 ukers bruk. Likevel var det 7 % av alle som brukte angstdempende medisiner og 15 % av alle som brukte søvnmidler, som hadde et overforbruk av legemidlet, definert som mer enn 365 definerte døgndoser, og svarende til mer enn daglig bruk gjennom et helt år.

Personer som brukte mer enn 730 definerte døgndoser per år stod for bortimot en fjerdedel av salget av angstdempende midler og 13 prosent av søvngivende legemidler.

– Selv om tilgangen til vanedannende legemidler er sterkt kontrollert gjennom helsepersonells forskrivning, finner vi altså at en liten del av brukerne står for en stor del av det totale salget av disse legemidlene, sier Ingeborg Rossow, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Stor variasjon mellom fylkene

Sammen med Jørgen G. Bramness (Seraf) har Rossow analysert fordelingen av 4 millioner resepter forskrevet på 10 vanedannende legemidler i 2005. Funnene viser stor variasjon i forbruket, både blant de 800 000 brukerne (17 prosent av befolkningen) og mellom de 19 fylkene.

Salget av angstdempende midler per innbygger var høyest i Telemark. Salget i Telemark var nesten tre ganger høyere enn i Sogn og Fjordane, som hadde det laveste salget i forhold til innbyggertall. For søvnmidler var salget størst i Aust-Agder og lavest i Finnmark.

Studien viste også at det var en nær sammenheng mellom salget av vanedannende legemidler og omfanget av overforbruk; jo større salg, desto større omfang av overforbruk. Følgelig var omfanget av overforbruk av angstdempende midler høyest i Telemark og lavest i Sogn og Fjordane, mens overforbruk av søvnmidler var høyest i Aust-Agder og lavest i Finnmark.

Salgstall alene kan delvis forutsi overdreven bruk

Funnene i studien er viktige fordi de viser at endringer – eller forskjeller i overforbruk av vanedannende legemidler, delvis kan forutsies på grunnlag av salgstall alene. Følgelig kan salgstall alene også si noe om mengden problemer knyttet til bruken.

– Videre forskning på feltet bør blant annet sikte på å få en bedre forståelse av prosessen og samspillet mellom pasient og forskriver, som ligger til grunn for utviklingen av overforbruk av vanedannende legemidler, sier Rossow.

Rossow påpeker at det også trengs mer kunnskap om i hvilken grad det foregår «lege-shopping» blant personer med overdrevet forbruk.

[1] En definert døgndose er en teknisk måleenhet for den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Referanse

Rossow and Bramness: The total sale of prescription drugs with an abuse potential predicts the number of excessive users: a national prescription database study, BMC Public Health (2015) 15:288, DOI:10.1186/s12889-015-1615-7