Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fortsatt nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler

Publisert Oppdatert


Mens salget av reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol og ibuprofen gikk ned både i dagligvarehandelen og apotek, økte salget av reseptfrie midler til røykavvenning og nesespray ved tett nese i 2014. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Smertestillende midler

Paracetamol

Totalt salg av paracetamol i reseptfrie pakninger målt i doser (Definerte Døgn Doser, DDD) gikk ned med tre prosent i 2014 sammenlignet med foregående år. Totalt ble det solgt 9,2 millioner pakninger, hvorav 4,6 millioner pakninger i dagligvare. Dette tilsvarer nesten to pakninger per person i Norge per år eller i underkant av 40 tabletter.

Totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) var tilnærmet uforandret i 2014 i forhold til 2013. Reseptfritt salg av paracetamol har gått ned de to siste årene, mens salget av reseptbelagte paracetamol øker. I 2014 var økningen på tre prosent. Reseptfritt salg av paracetamol har over tid hatt en synkende andel av totalsalget av paracetamol, fra 67 prosent i 2005 til 42 prosent i 2014.

I Sverige har Läkemedelsverket foreslått å fjerne paracetamol fra butikkene fordi det har vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. I et innlegg fra Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket i Tidsskrift for Den norske legeforening er situasjonen i Norge beskrevet. Her kommenteres det at det med dagens kunnskap ikke er vist at salg av paracetamol i butikk fører til flere dødsfall eller sykehusinnleggelser på grunn av forgiftning, og at det derfor ikke er grunnlag for å gjennomføre restriksjoner på salget av paracetamol i Norge.

Ibuprofen

Totalt salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen gikk i 2014 ned med fire prosent sammenlignet med året før. Rundt 40 prosent av reseptfritt ibuprofen selges i dagligvarehandelen og andelen har vært stabil de siste årene.

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) gikk ned med 1,6 prosent, mens salget på resept økte med en prosent. Andel solgt reseptfritt var 55 prosent, tilnærmet uendret fra året før.

LUA_bilde.jpg

Figur: Totalt salg av ibuprofen og paracetamol (smertestillende) i reseptfrie pakninger angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn fordelt på apotek og dagligvarehandelen 2004-2014. 
 

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler (som nikotintyggegummi) økte fortsatt i 2014 og var seks prosent høyere enn foregående år, målt i doser. Andelen i dagligvarehandelen har økt gradvis. I 2014 ble 44 prosent solgt i dagligvarehandelen.

Nesespray ved tett nese

Salg av nesesprayer (oksymetazolin og xylometazolin) økte med 2 prosent i 2014 i forhold til 2013. En kombinasjon av to virkestoffer mot tett nese (xylometazolin og ipratropiumbromid), har økende andel salg i dagligvarehandelen. I 2014 var andelen 30 prosent. Samlet for de ulike nesesprayene var andelen i dagligvarehandelen 60 prosent i 2014. Tallene viser at hver innbygger i gjennomsnitt kjøpte en flaske nesespray i 2014.

Midler mot allergi

I 2014 økte salget av reseptfrie pakninger med cetirizin (antihistamin) med 11 prosent sammenlignet med 2013. Andelen solgt i dagligvarehandelen var 23 prosent, som er en nedgang i forhold til 2013.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt i underkant av 142 000 doser nødprevensjon i 2014, hvorav 9 000 (seks prosent) i dagligvarehandelen. Salget gikk ned med ni prosent i forhold til 2013. Salg av nødprevensjon utenom apotek har vært tillatt siden januar 2009.

De mest solgte legemidlene i dagligvarehandelen og apotek

Totalt reseptfritt salg i 2014 for de mest solgte legemidlene som både selges dagligvarehandelen og apotek, totalt antall solgte pakninger, volum målt i doser (Definerte Døgn Doser, DDD) og endring i forhold til 2013.

Virkestoff
(varemerker i butikk, ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 2014
(millioner)

Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 2014
(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 2013

Ibuprofen

(Ibux) (M01AE01)

Smerter

4,0

9,3

-4 %

Paracetamol (Paracet/Panodil) (N02BE01)

Smerter

9,0

14,9

-3 %

Nikotin (Nicorette/Nicotinell)

(N07BA01)

Røykeavvenning

1,4

6,5

6 %

Oksymetazolin (R01AA05)

Nesetetthet ved forkjølelse

0,29

(Selges kun i apotek)

1,3

3 %

Xylometazolin (Otrivin) (R01AA07)

Nesetetthet ved forkjølelse

4,5

28,8

1 %

Xylometazolin/

Ipratropiumbromid (Otrivin comp) (R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

0,30

2,0

9 %

Cetirizin

(Zyrtec) (R06AE07)

Allergimedisin

0,55

5,9

11 %

Prosentandeler (av antall DDD) solgt i dagligvarehandelen for legemidlene i foregående tabellen for perioden 2010 – 2014. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Virkestoff

(ATC kode)

2010

2011

2012

2013

2014

Ibuprofen (M01AE01)

39 %

38 %

39 %

38 %

38 %

Paracetamol (N02BE01)

48 %

50 %

50 %

51 %

52 %

Nikotin

(N07BA01)

25 %

31 %

35 %

39 %

44 %

Xylometazolin (R01AA07)

57 %

61 %

62 %

64 %

65 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid (R01AB06)

-

-

-

20 %

30 %

Cetirizin
(R06AE07)

8 %

10 %

19 %

23 %

23 %

Statens legemiddelverk bestemmer hvilke legemidler som kan selges utenom apotek og utvalget revideres årlig. Mange av legemidlene som Statens legemiddelverk har bestemt kan selges utenom apotek, er ikke tatt inn i vareutvalget av dagligvarekjedene. Totalt selges rundt tjue forskjellige legemidler i dagligvarehandelen. Legemidlene som vises i tabellen utgjør 97 prosent av totalsalget av legemidler i dagligvarehandelen.

Andre legemidler

Slimløsende hostesaft (Tussin) og reisesyketabletter (Postafen) selges også i dagligvarehandelen. I tillegg selges det et lite volum av andre legemidler, blant annet midler mot halsbrann/sure oppstøt (Pepcid) og mot diaré (Imodium).