Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Lav utdanning øker risiko for hjertedød

Publisert Oppdatert


Jo lavere utdanning, jo høyere scorer kvinner og menn på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder. Dette kommer fram i en fersk undersøkelse av 48 000 kvinner og menn foretatt ved Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

colourbox.com
colourbox.com

For første gang i Norge har forskere undersøkt sammenhengen mellom lav/høy utdanning og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: kolesterol, BMI, blodtrykk og røyking. Risikofaktorene er registrert på flere tidspunkter i livet. Studien viser at kvinner og menn i alderen 35-49 år med lav utdanning scorer høyere på de undersøkte risikofaktorene sammenliknet med kvinner og menn med høy utdanning. Forskjellene holder seg inn i alderdommen. 

Høy utdanning blir i undersøkelsen definert som høyskole eller universitet.

48 000 kvinner og menn i Norge har deltatt i studien. De har gitt blodprøver, er målt og veid, og har svart på spørreskjema tre ganger i løpet av 14 år.

Scorer høyere på alle risikofaktorer

– De med lav utdanning hadde høyere score på alle risikofaktorene vi så på. Det gjaldt både menn og kvinner, sier forsker Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, ansvarlig for studien.

Et eksempel: På den første målingen røykte seks av ti menn med ungdomskoleutdanning, men bare tre av ti av med universitet eller høgskoleutdanning. På den siste målingen fjorten år senere, var det en nedgang i røyking for alle utdanningsgrupper.

– Selv om vi ser en nedgang i antall røykere, er det likevel flest røykere hos dem med lav utdanning. På den siste målingen røykte 45 prosent av de lavest utdannede mennene mot 24 prosent av dem med høyest utdanning, sier Strand.

Score på BMI, blodtrykk og kolesterol var også betydelig høyere hos de lavest utdannede. Disse forskjellene holdt seg også når personene ble eldre. I motsetning til røyking, økte BMI, blodtrykk og kolesterol med alderen.

Stabile forskjeller

Strand peker på at forholdet mellom utdanningsgruppene er stabile over flere år.

– Våre funn tyder på at de sosioøkonomiske forskjellene som finnes i ung alder, fortsetter inn i alderdommen. Røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol er viktige risikofaktorer i forhold til at flere med lav sosioøkonomisk status dør av hjerte- og karsykdommer, sier Strand. 

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har falt dramatisk fra midten av 1970-tallet, men mest hos dem med høy utdanning.

I en tidligere studie fant Strand at røyking var hovedårsaken til at det var så store forskjeller i hjertedødelighet mellom høyt/lavt utdannede.

– Etter å ha sett på kolesterol, BMI og blodtrykk ser vi at også disse faktorene er meget viktige i forhold til at flere med lav sosioøkonomisk status dør av hjerte- og karsykdommer.

Om studien: 

Bjørn Heine Strand og Aage Tverdal ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har fulgt 48 000 menn og kvinner i Den norske fylkesundersøkelsen. Den ble gjennomført av Statens helseundersøkelser, nå Folkehelseinstituttet, i perioden 1974-88. Strand og Tverdal ønsket å se om forskjellene mellom utdanningsgruppene hadde økt i perioden 1974-88, en periode med stort fall i hjerte- og kar dødelighet, særlig blant de høyest utdannede.

De samme deltakerne ble målt 3 ganger - i 1974-76, i 1977-81 og i 1985-88. De svarte på spørreskjema, ga blodprøve, samt målte blodtrykk, høyde og vekt.

Studien er basert på alle 35-49 åringene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. I 2006, 30 år etter studiestart, er deltakerne i alderen 65-79 år.

Referanser

Strand BH, Tverdal A. Trends in educational inequalities in cardiovascular risk factors: a longitudinal study among 48,000 middle-aged Norwegian men and women. Eur J Epidemiol. 2006;21(10):731-9. Epub 2006 Nov 15.

Strand BH, Tverdal A. Can cardiovascular risk factors and lifestyle explain the educational inequalities in mortality from ischaemic heart disease and from other heart diseases? 26 year follow up of 50,000 Norwegian men and women. J Epidemiol Community Health. 2004 Aug;58(8):705-9. 

Strand BH, Kunst A. Childhood socioeconomic status and suicide mortality in early adulthood among Norwegian men and women. A prospective study of Norwegians born between 1955 and 1965 followed for suicide from 1990 to 2001. Soc Sci Med. 2006 Dec;63(11):2825-34. Epub 2006 Sep 6. 

Strand BH, Kunst A. Childhood socioeconomic position and cause-specific mortality in early adulthood. Am J Epidemiol. 2007 Jan 1;165(1):85-93. Epub 2006 Oct 13.