Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Vulkanaske og helsefare

Publisert Oppdatert


En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i helelandet. Helserisikoen i Norge vurderes som liten, fordi konsentrasjonen av forurensende partikler på bakkenivå ser ut til å være lav.


Vulkanaske er mineralske partikler som spres ved vulkanutbrudd. Partiklenes størrelse varierer, men det er bare de minste partiklene (< 10 μm) som pustes inn og kan gi helseskade. Partiklenes helseskadelige virkning kan variere noe avhengig av hvilken vulkan asken kommer fra. Asken kan inneholde irriterende stoffer som fluor og svovel i tillegg til små mengder kvarts som på lang sikt kan gi lungeskader. Per nå har vi ikke detaljkunnskap om sammensetningen av asken fra dette utbruddet, men jobber med å finne ut mer om dette.

Helsevirkninger av vulkanaske – irritasjon av øye- og neseslimhinner og luftveier - har ved andre vulkanutbrudd først og fremst vært rapportert fra områder nær vulkanutbruddene. Utsatte grupper er personer med lungesykdommer som astma og kols, hjertesykdommer og barn.

Askeskyen fra Island har først og fremst beveget seg i øvre luftlag. Mulig risiko for helseskader oppstår først når vulkanasken når bakkenivå og er avhengig av mengden vulkanaske i luften.

Nedbør kan ta med seg asken ned fra øvre luftlag, men vil redusere mengden partikler som kan pustes inn.

- Det kan bli aktuelt å gi råd om at spesielt utsatte grupper bør holde seg innendørs ved skadelige mengder i bakkenivå, sier avdelingsdirektør Per Scwarze ved Folkehelseinstituttet. Dette er de samme råd som regelmessig gis befolkningen i de store byene når luftforurensningen er stor (www.luftkvalitet.info). Per nå er det ikke aktuelt med spesielle råd eller tiltak.

- Helsemyndighetene vil følge forurensningssituasjonen nøye og gi råd til befolkningen dersom det skulle oppstå helseskadelige mengder vulkanaske i luften på bakkenivå, sier Schwarze

Helsedirektoratet vil koordinere helsemyndighetenes håndtering av saken.

Mattilsynet har lagt ut informasjon om risiko ved nedfall av vulkansk støv knyttet til drikkevann, grønnsaker og dyr på sine nettsider.