Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Råd om håndtering av mulig asbestforurensning ved brann

Publisert Oppdatert


I forbindelse med brannen i Lemkuhlboden i Bergen ble det spredt asbest, blant annet i deler av bygningsplater, og Folkehelseinstituttet er blitt rådspurt om helsemessige konsekvenser av dette.


Brann, skogbrann, røyk. FHI
Brann, skogbrann, røyk. FHI
Mange bygninger inneholder asbest i ulik form. Det kan være som asbest i sementplater eller i isolasjon rundt ventilasjon, varme rør og ildsteder. Når slike bygninger rives, må rivningsarbeiderne følge asbestforskriften som skal beskytte både de som utfører arbeidet og befolkningen mot skadelige virkninger av asbestfibre. Denne forskriften stiller strenge krav til beskyttelsestiltak.

Asbestfibre kan fremkalle lungekreft og kreft i brysthinnen. Det gjelder særlig ved inhalasjon av større mengder asbestfibre over lengre tid. Ved små mengder er risikoen for sykdom tilsvarende liten. De strenge kravene i asbestforskriften er begrunnet i ønske om et høyt beskyttelsesnivå for befolkningen.

På samme måte som ved rivning, kan det ved brann også være fare for spredning av asbest. Derfor mener Folkehelseinstituttet det er nødvendig å ta forholdsregler også i slike situasjoner. Det kan for eksempel være å avskjerme de forurensede områdene inntil renovasjonsarbeidet er vurdert og fullført.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor brannvernmyndighetene å ta umiddelbart kontakt med de lokale helsevernmyndighetene når slike branner oppstår for å få vurdert de helsemessige sidene ved håndteringen av brannen.

Helsevernmyndighetene kan eventuelt kontakte Folkehelseinstituttet for råd. Spørsmål om opprydding og håndtering av farlig avfall, kan ved behov rettes til Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn.