Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny doktorgrad:

Plastfyllinger i tennene – heller ikke helt problemfritt?

Publisert Oppdatert


Mange har skiftet ut sine gamle amalgamfyllinger med plomber i plast. I sin ferske doktoravhandling undersøker cand scient Jan Tore Samuelsen om noen av de nye plastmaterialene i fyllinger kan være skadelig for cellene i munnhulen og i lungene.


Har du funnet en feil?

Hos tannlegen.jpg
Jan Tore Samuelsen har i sitt doktorgradsarbeid sammenlignet giftigheten i utvalgte plastforbindelser (metakrylatmonomerer) som finnes i såkalte polymerbaserte tannrestaureringsmaterialer (”hvite plomber”). I Jan Tore Samuelsens avhandling undersøkes mekanismer som kan være involvert i skader fra slikt materiale i detalj.

Avhandlingen viser at metakrylatmonomerer er reaktive stoffer som kan skade celler direkte, men at de i noen celler også kan omdannes til ennå mer reaktive forbindelser.

Forbindelsene påvirker cellene ved å binde seg til molekyler (glutation) som beskytter cellen mot ødeleggelser. Med økende konsentrasjon av metakrylatmonomer blir stadig mindre fritt glutation tilgjengelig.

Dette kan svekke cellenes forsvar mot reaktive oksygenforbindelser og føre til økning i oksidative skader på cellene. Stoffet ser også ut til å kunne binde seg direkte til og ødelegge andre makromolekyler i cellene, og på den måten føre til skade på cellene.

Samuelsen arbeider på Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) som er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Instituttets har oppgaver innen forskning. Han har tidligere arbeidet på, og senere samarbeidet med medarbeidere fra Avdeling for luftforurensing og støy ved Folkehelseinstiuttet.

Jan Tore Samuelsen disputerte 19. august for graden Dr. Philos.
Avhandlingens tittel: Toxicity of resin based dental restorative materials in vitro.