Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Proff på smøring av ski? Vis varsomhet

Publisert Oppdatert


Fluorholdig skismøring har vært brukt av profesjonelle skismørere og av ivrige amatører siden slutten av 1980-tallet.


Har du funnet en feil?

Fluorholdig skismøring omfatter både festevoks og glider. Gliderne er blitt populære blant konkurranseutøvere på grunn sine gode egenskaper mht. bedre glid, mindre ising og bedre smussavstøtende evne. De senere årene har produktene også blitt populære blant amatørskiløpere.

Lagres i kroppen

På bakgrunn av rapporter om helseplager blant profesjonelle skismørere har Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomført en undersøkelse av deres arbeidsmiljø. Folkehelseinstituttet var også involvert i denne undersøkelsen som viste at støvmengden i smørebodene varierte med arbeidsintensitet og forbruk av fluorpulverprodukter. Periodevis var støvkonsentrasjonene i lufta meget høye.

Påføring av fluorpulverprodukter ga det klart største bidraget, i tillegg til rotorbørsting av de pålagte fluorpulverproduktene. Helseundersøkelsen av de profesjonelle smørerne viste redusert lungefunksjon hos enkelte i forbindelse med smøring av ski. 

Det ble også funnet høyere konsentrasjoner enn forventet av enkelte perfluorkarboksylsyrer, som for eksempel PFOA, i gliderne og støvet i smørebodene, samt i blodet hos smørerne. Dette er stoffer som er tungt nedbrytbare, og for flere av dem ble det funnet en sammenheng mellom konsentrasjonen i blod og antall år man hadde jobbet som profesjonell skismører.

Helseeffekter

Dyreforsøk har vist at disse stoffene kan ha uheldige effekter på reproduksjon og utvikling, Studier i mennesker har så langt ikke påvist alvorlige helseeffekter knyttet til eksponering for denne stoffgruppen, men da dette er stoffer som langsomt brytes ned i kroppen, mener vi at eksponering bør reduseres så langt praktisk mulig.

Folkehelseinstituttet har ikke tall på hvor mange amatørskismørere som benytter slik glider eller hvor ofte, men vi har ingen grunn til å tro at dette utgjør noen stor helsefare for den allmenne befolkningen.

For ekstra ivrige skiløpere som bruker fluorholdige glidere ofte, anbefaler vi likevel at man står utendørs eller i et godt ventilert rom, helst med en støvmaske. Dette vil også begrense unødvendig eksponering for tungt nedbrytbare forbindelser. Støvmaske kan du få kjøpt f.eks i jernvareforretninger og byggvarehus.