Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

Publisert

NTB Scanpix
NTB Scanpix

Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker økt oppmerksomhet rundt faren ved feilbruk av aggregat og gassdrevne apparater i små rom med dårlig ventilasjon etter mange alvorlige ulykker på kort tid.


Har du funnet en feil?

– Vi ser nå alarmerende mange tilfeller av dødsfall hvor det viser seg at dødsårsaken er kvelning på grunn av oksygenmangel eller på grunn av kullosforgiftning, forteller Merete Vevelstad, overlege ved FHI.

Felles for dødsfallene er at de inntreffer som følge av bruk av drivstoff i små og dårlig ventilerte rom.

Kullosforgiftning

Aggregater og gassdrevne apparater forbrenner oksygen fra luften rundt oss. Ved begrenset lufttilførsel under bruk, oppstår ufullstendig forbrenning og apparatene begynner å produsere den giftige gassen kullos (karbonmonoksid, CO), i stedet for karbondioksid. Derfor er det uhyre viktig å sørge for tilstrekkelig lufttilførsel og utlufting ved bruk av slike drivstoffdrevne apparater.

Ved bruk i begrensede luftrom, som for eksempel i båter med kabin, kan det raskt dannes farlige mengder kullos fra aggregater, propandrevne apparater, diesel- og bensinmotorer, samt kullgrill. Kullos kan også dannes ved brann.

Kullos hemmer oksygentransporten i blodet og kan raskt føre til alvorlige forgiftninger og død. I tillegg vil oksygenmangelen i seg selv kunne være farlig.

Små rom en felle

Vi er spesielt utsatt når vi bruker aggregater inne, eller gassdrevne apparater i små og dårlig ventilerte rom. Eksempler er hyttedusjer med gassvannvarmere og bruk av strømaggregat i båt. Arbeid innendørs med diesel- eller bensindrevet aggregat eller grilling i fortelt er spesielt farlig.

Høy forekomst av kullos i blodprøver

Vevelstad arbeider ved Rettsmedisinske fag ved FHI. De analyserer mistenkte forgiftningstilfeller, og ser en urovekkende høy forekomst av kullos i innsendte blodprøver.

– Økt kunnskap og bevissthet om farene ved kullosforgiftning er viktig for å unngå flere alvorlige ulykker, sier Vevelstad.

Man må sørge for god utlufting under bruk av slike apparater, og huske å skru av apparater eller aggregat før man sovner. Mange av dødsfallene skjer nemlig mens folk sover.

Viktig å kontrollere utstyr

Ved flere tilfeller har feil bruk eller feil på for eksempel gassvannvarmere ført til kullosforgiftning.

– Grunnen til at gassvannvarmere er spesielt problematiske er at gassforbruket i disse er høyt, og at de ofte brukes i små rom som for eksempel baderom. Høye kulloskonsentrasjoner i luften kan dannes og utsette mennesker for fare, forklarer seniorrådgiver Helga Ruus Lorentzen ved FHIs Avdeling for giftinformasjon.

Annet gassdrevet utstyr, som kjøleskap og gasskomfyrer, danner også kullos dersom forbrenningen er ufullstendig. Dette skjer dersom flammen ikke får nok oksygen, eller ved feil ved apparatet.

– Det er derfor viktig å være klar over i hvilke situasjoner kullosforgiftninger kan skje og at folk bruker utstyr riktig. Man bør også med jevne mellomrom gå over utstyr som brukes og sjekke at alt er i orden, påpeker Ruus Lorentzen.

Råd for å unngå kullosforgiftning

  • Sørg for god ventilasjon i rommet der apparatet brukes.
  • Skru av apparatet før du legger deg til å sove.
  • Ikke bruk aggregater innendørs.
  • Det er lurt å bruke gassvarslere i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass til oppvarming og matlaging. Det finnes flere typer på markedet som dekker ulike typer gass, både kullos og propangass.
  • Kontroller jevnlig utstyr som brukes.

Dette gjør du når uhellet er ute

  • Ved alvorlige symptomer ring 113. AMK veileder i førstehjelp.
  • Unngå videre eksponering, sørg for god lufting / fjern pasienten fra kilden.
  • Giftinformasjonen er en døgnåpen telefontjeneste alle dager i året som gir råd og veiledning ved mistanke om akutte forgiftninger. Har du behov for informasjon eller råd om oppfølging, kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00.