Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nye influensavirus i sesongen 2014 - 2015 »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye influensavirus i sesongen 2014 - 2015

Nyhet

Nye influensavirus i sesongen 2014 - 2015

Forholdsvis få har blitt syke så langt i årets influensasesong. Av de tilfellene som er påvist gjelder noen tilfeller en virus-variant som ikke er dekket helt opp i årets influensavaksine. – Det er ennå for tidlig å si om dette vil føre til hardere influensasesong i år enn i fjor, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.

Forholdsvis få har blitt syke så langt i årets influensasesong. Av de tilfellene som er påvist gjelder noen tilfeller en virus-variant som ikke er dekket helt opp i årets influensavaksine. – Det er ennå for tidlig å si om dette vil føre til hardere influensasesong i år enn i fjor, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Gravid med influensa
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Årets vaksine dekker som vanlig tre ulike influensavirus:

  • influensa A(H1N1)
  • influensa A(H3N2)
  • influensa B

Hvert år analyseres virusprøver fra pasienter for å se om virusene har endret seg i forhold til de vaksinestammene som er dekket i vaksinen.

Variant av H3N2 er ikke helt dekket opp i årets vaksine

Influensavirus har vært i sirkulasjon i mange uker på den vestlige halvkule. Hittil i Norge er det blitt påvist lite influensavirus. Blant virusene som er påvist er cirka halvparten influensa A(H3N2) og resten influensa B, samt et lavere antall A(H1N1).

Analyser hittil viser at omtrent halvparten av de påviste influensa A(H3N2)-virus ligner vaksinestammen som er dekket i vaksinen, og som også har sirkulert i Norge de to siste vintrene. Den andre halvparten tilhører en variantgruppe som har endret seg noe i forhold til vaksineviruset. Det samme er sett i flere andre land.

- Betyr den nye varianten at det vil bli en hard influensasesong i vinter?

- Halvveis ut i desember er det fortsatt lite influensaaktivitet. Så langt har den nye varianten vært i mindretall i Norge, og det er usikkert i hvilket omfang den vil sirkulere denne sesongen. Hvilket virus som vil dominere i årets influensautbrudd, og hvor stort det vil bli, er det ennå ikke mulig å forutsi, sier seniorforsker Olav Hungnes som leder laboratorieovervåkingen av influensa ved Folkehelseinstituttet.

- Hvor godt virker årets influensavaksine?

- Vaksinen virker mot både H1N1, H3N2 og B-variantene. Den vil kunne ha noe dårligere effekt mot den nye varianten av H3N2, men vi forventer likevel en viss beskyttende effekt dersom man blir smittet. Folkehelseinstituttet Influensavaksine, sier Hungnes.

Den nye varianten er en såkalt driftvariant. I tidligere sesonger har det forekommet at driftvarianter har vist begrenset spredningsevne i den første perioden de sirkulerer.

Folkehelseinstituttet har også undersøkt blodprøver som ble tatt på sensommeren i 2014. Prøvene viser godt med antistoff mot alle vaksinevirusvariantene. Antistoff mot den nye driftvarianten av A(H3N2)-virus forekommer også hos mange.

- Dermed er det kanskje ikke helt "fritt fram" for den nye varianten heller, og et eventuelt utbrudd behøver ikke bli så stort, sier Hungnes.

De antivirale midlene virker

Folkehelseinstituttet gjør også analyser for å se om antivirale midler har effekt på de influensavirusene som er i omløp. Analysene viser at samtlige influensavirusvarianter som sirkulerer denne sesongen, kan behandles med de antivirale medikamentenesom som brukes mot influensa.

Den viktigste beskyttelsen for risikogruppene er likevel vaksine, men tidlig behandling med antivirale midler er også et alternativ som bør vurderes for pasienter i risikogruppene. Middelet bør tas tidlig i forløpet, allerede ved mistanke om influensa, se Råd for deg som er syk med influensa og informasjon til helsetjenesten: Råd om antiviral behandling og forebygging av influensa.

Influensavirus endrer seg

Influensavirus er i stadig endring. For å holde tritt med disse endringene i virusene, såkalt antigen drift, reviderer Verdens helseorganisasjon (WHO) to ganger i året sin anbefaling om hvilke varianter av de tre virusene som bør være i influensavaksinen.  Årets vaksine er basert på WHOs anbefaling fra februar i år og dekker som vanlig de tre ulike influensavirusene; influensa A(H1N1), A(H3N2) og influensa B.

- At det er fullstendig overensstemmelse mellom virus som er dekket i vaksinen, og de virusene som sirkulerer, er unntaket snarere enn regelen. Et visst avvik behøver ikke gå alvorlig utover vaksinens effektivitet. Det er mulig at vinterens vaksine vil beskytte mindre mot den nye varianten enn mot de gamle influensavirusene, men dette er ikke sikkert påvist ennå, sier Hungnes.

Forebyggende tiltak

Forebygging av influensa kan hindre smitte, og er særlig viktig i helseinstitusjoner hvor sårbare grupper lever tett innpå hverandre.

Kontinuerlig overvåking

Folkehelseinstituttet og internasjonale samarbeidspartnere vil følge influensaaktiviteten nøye i ukene framover.