Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Liten sannsynlighet for større influensautbrudd denne vinteren

Publisert Oppdatert

Det er mindre sannsynlig at vi får et stort utbrudd av influensa denne vinteren. Antall tilfeller av influensaliknende sykdom er totalt sett fortsatt lavt, men antall tilfeller er noe høyere i Sør-Trøndelag enn i resten av landet.

Det er mindre sannsynlig at vi får et stort utbrudd av influensa denne vinteren. Antall tilfeller av influensaliknende sykdom er totalt sett fortsatt lavt, men antall tilfeller er noe høyere i Sør-Trøndelag enn i resten av landet.


I uke 9 2014 fikk 1,1 prosent av dem som gikk til legen diagnosen ”influensalikende sykdom". Dette er fortsatt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 prosent. Se diagrammet nedenfor.

FHI
FHI

Linjediagrammet viser flere sesonger for landet som helhet. Svart linje representerer sesongen 2013-2014. Se kartdiagrammet for å se situasjonen for det enkelte fylke i inneværende sesong.

Det nye overvåkingssystemet Sykdomspulsen viser høyest aktivitet i Sør-Trøndelag fylke, se kartdiagrammet: 

FHI
FHI

Kartdiagrammer viser aktivitet per fylke. I uke 9 viser mørk farge at aktiviteten er over grensen i Sør-Trøndelag fylke, men ikke i de øvrige fylkene.

Mer informasjon