Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Stabil hivsituasjon i Norge

I 2016 ble det diagnostisert 220 nye hivsmittede i Norge, mot 221 tilfeller i 2015. Det ble i 2016 registrert en økning i tilfeller blant menn som har sex med menn (msm), mens antall hivpositive innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge gikk ned, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Kondomer.jpg

Økningen blant msm i 2016 ses i sin helhet blant msm smittet i utlandet. Antall påvist msm smittet i Norge er uendret fra 2015 og er halvert sammenliknet med 2009. Dette kan indikere at smittepresset blant msm i Norge er redusert, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Av de 220 hivtilfellene som ble meldt i 2016, var det 157 menn og 63 kvinner. Totalt er det nå diagnostisert 6 064 hivpositive i Norge, 4 105 menn og 1 959 kvinner. Rapporten viser videre at:

  • Antall påviste hivpositive blant nyankomne asylsøkere til Norge i 2016 gikk ned.  
  • Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene, og i 2016 utgjør denne gruppen 47 % av de meldte tilfellene blant msm.
  • Antall heteroseksuelle menn som smittes i utlandet, spesielt i Thailand, viser ingen tegn til å avta.
  • Blant norskfødte kvinner, ungdom og personer som tar narkotika med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hivforekomst. 

Hivsituasjonen i Norge preges i stor grad av at smitten skjer i spesielle risikomiljøer med mye ubeskyttet sex og mange partnere. Tidlig start med hivbehandling og tilbud om forebyggende hivmedisin (PrEP) kan bidra til redusert smittepress og mottakelighet for smitte i disse miljøene. Utfordringen fremover vil være å motvirke at disse tiltakene medfører redusert kondombruk i de mest risikoutsatte miljøene. Fortsatt vil atferdsendring og konsekvent kondombruk ved risikosex være de viktigste forebyggende tiltakene i kampen mot de seksuelt overførbare infeksjoner.

Tabell 1. Hivinfeksjon meldt MSIS 1984-2016 etter diagnoseår og smittemåte

Smittemåte

Før 2012

2012

2013

2014

2015

2016

Totalt

%

 Heteroseksuell

2542

142

124

130

138

120

3196

52,7

   - smittet mens bosatt i Norge

 803

46

31

47

52

50

1029

 

   - smittet før ankomst Norge

 1739

96

93

83

86

70

2167

 

 Homoseksuell

 1551

76

98

107

70

87

1989

32,8

 Sprøytebruk

 585

11

8

7

8

8

627

10,3

 Via blod/blodprodukter

 47

0

0

1

0

0

48

0,8

 Fra mor til barn

 68

7

1

3

2

2

83

1,4

 Annen/ukjent

 105

6

3

1

3

3

121

2,0

 Totalt

 4898

242

234

249

221

220

6064

100,0

Figur 1Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984-2016 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper.

hiv statistikk.png