Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Alle sykehjem bør undersøkes for infeksjoner

En av 17 beboere i sykehjem hadde en "sykehusinfeksjon" i 2015, viser høstens prevalensundersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Antibiotikabruk registrert i undersøkelsen, avviker ikke vesentlig fra nasjonale retningslinjer. Bare 6 av 10 sykehjem deltok i undersøkelsen.

I henhold til NOIS-registerforskriften er det obligatorisk for sykehus og sykehjem å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner (infeksjoner som kan assosieres med behandling eller opphold i helseinstitusjon) og antibiotikabruk.

Bare 60 % av sykehjemmene i Norge deltok i høstens undersøkelse.

Det er holdepunkter for at hyppig deltagelse i prevalensundersøkelser gir en lavere forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er derfor ønskelig at alle sykehjem skal delta i disse undersøkelsene.

Kan helsetjenesteassosierte infeksjoner forebygges?

Prevalensundersøkelsene høsten 2015 viser at omtrent 6 % prosent av beboerne i sykehjem, hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon på undersøkelsesdagen. Høstens måling av infeksjonsforekomst er blant de laveste i sykehjem siden undersøkelsene startet. En må imidlertid være forsiktig med å tolke resultatet da det i analysene ikke er justert for hvilke institusjoner som har deltatt opp gjennom årene.

- Det er viktig at hver enkelt helseinstitusjon vurderer egne resultater fra prevalensundersøkelsen, og behovet for å endre eller iverksette infeksjonsforebyggende tiltak, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Horst Bentele.

Dette må til for at den totale forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner ikke skal øke, men heller reduseres både i sykehus og sykehjem, understreker han.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner påfører pasienten unødvendig lidelse, i verste fall død. Det er derfor ønskelig å redusere forekomsten av dem.

Antibiotikabruk

Høsten 2015 har sykehjem for andre gang registrert hvor mange beboere som får antibiotika på undersøkelsesdagen, hvilke antibiotika de får og årsaken til at antibiotika gis. I rapporten brukes begrepet antiinfektiva siden også antimykotika og antibakterelle midler, inkludert metenamin (Hiprex), er registrert.

Totalt 8 % av beboerne som ble registrert i undersøkelsen fikk antiinfektiva på undersøkelsesdagen. I sykehjem ble antiinfektiva hovedsakelig gitt for å forebygge eller behandle urinveisinfeksjoner, samt for å behandle nedre luftveisinfeksjoner eller hud- og bløtdelsinfeksjoner.

Registreringene viste at bruken av antibiotika i forhold til infeksjonstype ikke avvek vesentlig fra Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

- Effekten av forebyggende antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner bør likevel undersøkes nærmere, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Øyunn Holen.

Flere studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til at mikrober blir motstandsdyktige (resistente) mot disse legemidlene. Det er et nasjonalt mål i den nylig utgitte Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, å redusere bruken av antibiotika med 30 % innen 2020.