Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Storbesøk fra Liberia og Ghana

Hvordan er et folkehelseinstitutt bygd opp? Hvilken rolle kan det ha i et lands nasjonale helsesystem? Dette og flere andre spørsmål ble tatt opp da Folkehelseinstituttet fikk besøk av to delegasjoner fra Liberia og Ghana denne uken.

Foto: FHI.
Foto: FHI.

Folkehelseinstituttet har allerede et utstrakt samarbeid med flere land om etablering av folkehelseinstitutter, deriblant Palestina, Malawi og Moldova. Dette inngår i arbeidet med global helseberedskap, der Norge har hatt en aktiv rolle i å støtte implementering av det internasjonale helsereglementet (IHR, 2005) i lav- og mellominntektsland for å styrke deres beredskap på helsesiden. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika viste alle hvor viktig koblingen er mellom helse og sikkerhet.

Denne uken var FHI vertskap for to delegasjoner, fra henholdsvis Liberia og Ghana, samt tre representanter fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Ansatte fra Avdeling for internasjonal folkehelse ved FHI har fra før av vært i dialog med helsemyndighetene i Ghana om å opprette et folkehelseinstitutt og bistå i implementeringen av IHR der. Samarbeidet med Liberia har så langt vært mer begrenset, selv om flere FHI-ansatte har bistått på bakken i Liberia i forbindelse med Ebola-utbruddet.

På programmet stod besøk til både FHI og Helse- og omsorgsdepartementet, der de besøkende fikk presentasjoner av det norske helsesystemet og viktige satsningsområder for norske helsemyndigheter. Ved FHI fikk delegasjonene innføring i arbeidet med infeksjonsovervåkning, kunnskapsbasert rådgivning, biobanken og laboratorievirksomheten. Totalt telte delegasjonene 11 deltakere.