Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Global helseberedskap – en vei til bedre helse i alle land

Publisert

Foto: Elin H Wyller
Foto: Elin H Wyller

Folkehelseinstituttets program for Global helseberedskap har vakt stor interesse internasjonalt og leder for programmet, Frode Forland ble nylig invitert til å presentere programmet under en parallell sesjon på Verdens helseforsamling i Genève.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

 
Der forklarte han hvordan Norge ble invitert av USA i 2014 til å delta i initiativet Global Health Security Agenda (GHSA). På den tiden var FHI i gang med å utvikle et lignende program i mindre skala, det som heter Global helseberedskap.

Innen GHSA leder Norge ved FHI nå en av de tverrgående arbeidspakkene som handler om å støtte implementeringen av det Internasjonale helsereglementet (IHR, 2005). I tillegg deltar FHI i en arbeidspakke om antimikrobiell resistens og en om overvåkning.

Forland framhevet i sitt innlegg at dyrehelse og folkehelse er nært knyttet til hverandre og 75 % av nye og fremvoksende sykdommer er infeksjonssykdommer som stammer fra dyr. IHR er, poengterte han, et godt verktøy å ta utgangspunkt i for å sørge for helsesikkerhet i alle land, og på den måten sikre gode helsetjenester som er tilgjengelig for alle befolkningsgrupper til en rimelig pris. IHR (2005) inneholder en paragraf, nr 44, som oppfordrer høy-inntektsland å samarbeide med lav-inntektsland for å oppnå full implementering av IHR. Full implementering betyr at hvert enkelt land har kapasitet til å oppdage, identifisere sykdomsutbrudd og hendelser som kan true folkehelsa og respondere i god tid med tilfredsstillende beredskapskompetanse. Dette innebærer å bygge opp bærekraftige helsesystemer som kan forberede et land og omverdenen, ikke bare på hverdagslige utfordringer, men også på krisesituasjoner.

Norge er en støttespiller for WHOs arbeid og gjennom FHI samarbeider Norge tett med WHO i planlegging av innholdet i FHIs Global helseberedskapsprogram, som er en modell for bilateralt samarbeid med folkehelseinstitutt i lav-og-mellominntektsland. FHI ønsker et langsiktig samarbeid med de landene vi velger å ha med i programmet og vil gjerne fortsette utover de fem årene som hittil er planlagt. Vi samarbeider med en rekke internasjonale aktører ved siden av WHO, for eksempel CDC (US Centers for Disease Control and Prevention), Public Health England, IANPHI (International Association of National Public Health Institutes) og våre nordiske søsterinstitusjoner. Ved å samarbeide globalt vil vi kunne gjennomføre og få til langt mer innen helsesikkerhet enn hver for oss, avsluttet Forland.