Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Føflekkreft øker, bør utrede solarieforbud

Publisert Oppdatert

Solarium
Foto: Colourbox.com

Konsekvensene av et forbud mot solarier i Norge bør utredes, mener en faggruppe ved Folkehelseinstituttet som har skrevet en kunnskapsoversikt om føflekkreft. På verdensbasis er det bare New Zealand som har høyere dødelighet av føflekkreft enn Norge.


Har du funnet en feil?

Rapporten med kunnskapsoversikten er et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014. Bakgrunnen er økende forekomst og dødelighet i Norge.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet tar for seg forekomst, årsaker og forebyggende tiltak.

Ti-dobling i antall nye tilfeller

I Norge registreres det årlig omtrent 1550 nye tilfeller av føflekkreft, like mange hos kvinner som hos menn.

Når man sammenligner perioden 1953 til 2012, har det vært en ti-dobling i antall nye tilfeller sett i forhold til befolkningens størrelse. Antall nye tilfeller er dobbelt så høy i sørlige som i nordlige fylker. Det er betydelig høyere antall tilfeller blant personer over 65 år.

I Europa er det bare Sveits og Danmark som har høyere insidens enn Norge.

Norge har verdens høyeste dødelighet av føflekkreft etter New Zealand. Det dør over 300 personer hvert år i Norge av denne sykdommen. Omtrent 0,5 prosent av den totale sykdomsbyrden i Norge kan tilskrives føflekkreft.

Årsak til økningen er mer soling og ultrafiolett stråling

Hovedårsaken til økningen i føflekkreft de siste tiårene er endringer i befolkningens eksponering for ultrafiolett stråling. Solbrenthet er en indikator for sterk stråling.

Antallet og typen av føflekker hos en person påvirker risikoen for kreft.

Personer med blondt eller rødt hår har høyere risiko for sykdommen enn personer med mørkt hår.

Bruk av solarier øker risikoen for føflekkreft.

Arvelige faktorer har betydning for hvem som blir syke. I dag vet man noe om disponerende gener, men ikke tilstrekkelig til at det har betydning for forebyggende arbeid.

Solbeskyttelse viktig, solarieforbud bør utredes

Den forebyggende gevinsten ved bruk av solkremer er omdiskutert. Det er vanskelig å vise effekt av informasjonskampanjer.

Likevel er gjentatt informasjon om solbeskyttelse et viktig tiltak. Søking mot skygge, bruk av beskyttende klær, pauser fra soling og bruk av solkrem er alminnelige anbefalinger.

Målrettede tiltak i skoler, barnehager og for andre grupper som er særlig utsatt, bør innføres på en slik måte at effektene kan evalueres.

Forbud mot solarier er gjennomført i andre land. Konsekvensene av et forbud i Norge bør utredes, heter det i rapporten.