Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Vannverksdata for 2012 er tilgjengelig

Vannverkseierne har våren 2013 blitt bedt om å rapportere inn årlige opplysninger og oppdatere øvrige vannverksdata gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS). Et utvalg av data fra MATS-databasen er overført til Vannverksregisteret.

register dataskjerm.jpg

Data for 2161 godkjenningspliktige vannverk ble overført til Vannverksregisteret i juni. Vannverks­eierne rapporterte årlige data for 1792 vannverk (83 %). Øvrige opplysninger i filene er fra forrige oppdatering hvis årlige data ikke ble sendt inn.

Filene inneholder opplysninger om hele vannforsynings­systemet herunder vannleveranser til andre vannverk, transportsystemet, behandlingsanlegget med vannbehandlingsprosesser, inntakspunkt (vannkilder) med nedbørfelt og råvannskvalitet, samt analysedata for levert vann. Vannverkseierne er ansvarlig for datakvaliteten. Feil/mangler kan forekomme selv om det har vært gjort en begrenset kvalitetssikring.

Bakgrunn

Vannverkseierne plikter i følge drikkevannsforskriften å gi de opplysninger som kreves til sentrale myndigheters vannverksregistre. Siden 2010 har vannverksdataene blitt rapportert til Mattilsynet gjennom Mattilsynets skjematjenester, men det er avtalt at historiske data skal lagres i Folkehelseinstituttets vannverksregister. Fra 1994 til 2010 var det Folkehelseinstituttet som samlet inn vannverksopplysningene. Mattilsynets distriktskontorer har nå den primære kontakten med vannverkene og kvalitetssikrer de innkomne data. Folkehelse­instituttet bistår Mattilsynet i kvalitetssikringen, lager nøkkeltall, oversikter og rapporter over forhold som kan påvirke befolkningens helsetilstand.  Vi oversender også datafiler til Statistisk sentralbyrå i forbindelse med publisering av årlige KOSTRA-nøkkeltall.