Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Folk med kort utdanning har størst variasjon i levealder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folk med kort utdanning har størst variasjon i levealder

Nyhet

Folk med kort utdanning har størst variasjon i levealder

Folk med kort utdanning har ikke bare lavere levealder, men også større variasjon i levealder. Risikofaktorer som forårsaker tidlig død, slik som ulykker, dårlig bomiljø og mangel på tilgang til gode helsetjenester, kan forebygge dette.

Mennesker
Mennesker. Foto: colourbox.com

Folk med kort utdanning har ikke bare lavere levealder, men også større variasjon i levealder. Risikofaktorer som forårsaker tidlig død, slik som ulykker, dårlig bomiljø og mangel på tilgang til gode helsetjenester, kan forebygge dette.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det viser en europeisk studie der Folkehelseinstituttet deltar. I tidligere studier har man primært fokusert på gjennomsnittlig forventet levealder. I denne studien er hovedfokus variasjonen i levealder innen utdanningsgrupper.

Total livslengdevariasjon er en balanse mellom det å ha utsatt tidlige dødsfall og det å ha reddet liv ved høy alder. Dette gir ny kunnskap om utdanningsforskjeller og dødelighet.

Menn spesielt utsatt

– Stor levealder-variasjon var spesielt uttalt for menn, og i Øst-Europa. Den forhøyede variasjonen i levealder blant folk med kort utdanning skyldtes i stor grad dødsårsaker som skapte død i ung alder, slik som ulykker og kreft. Dette gjaldt for alle de ti landene i studien, sier forsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Strand er medforfatter på studien som en europeisk forskergruppe på sosiale helseforskjeller (EUROTHINE) står bak.

Universelle ordninger viktig for utsatte grupper

I land der de med kort utdanning hadde høyere gjennomsnittlig levealder, var det også mindre levealder-variasjon. Det gjaldt både blant dem med kort utdanning og i landet som helhet. Norge og Sverige var klare eksempler på dette.

Dette kan tyde på at universelle verferdsordninger beskytter utsatte grupper.

– Resultatene kan tyde på at de med høy sosioøkonomisk status er mindre avhengige av den spesifikke situasjonen i landet for å oppnå høy levealder, og at noen land er “flinkere” til å beskytte dem med lav sosioøkonomisk status. Høyere levealder-variasjon i Øst-Europa kan skyldes dårligere utbygd velferdsstat med færre sosiale sikkerhetsnett og mer skjevfordelt tilgang til helsetjeneste, forklarer Strand.

Om studien

Data på dødelighet er fordelt etter utdanningsnivå og er samlet inn fra ti europeiske land, inkludert Norge og Sverige. Forventet levealder fra 35 år er beregnet. Man har beregnet både gjennomsnittlig forventet levealder og spredningen i levealder.

Data er hentet fra folketellinger på 1990-tallet i de europeiske landene, og dødelighet er samlet over en periode på 5–10 år. Dødelighetsrater for 5 års aldersgrupper ble benyttet for å beregne forventet levealder ved 35 års alder for tre utdanningsgrupper. Studien inkluderer mer enn 4,7 millioner dødsfall. Man har også tatt inn dødsårsaker. 

Det er gjort liknende funn i studier fra USA og Russland, men denne studien er den første som også ser på hvilke dødsårsaker som er med på å skape levealder-variasjon.

Man må merke seg at forskjeller i datainnsamling mellom land kan være begrensende for sammenlikninger mellom land. Standardavvik som mål på levealder-variasjon kan være problematisk på grunn av at dødsfall i ung alder vil påvirke standardavviket mer enn dødsfall i høyere alder.

Referanse

Van raalte A.A. Kunst A.E. Deboosere P. Leinsalu M. Lundberg O. Martikainen P. Strand B.H. Artnik B. Wojtyniak B. Mackenbach J.P. More variation in lifespan in lower educated groups: Evidence from 10 European countries (pdf), International Journal of Epidemiology December 2011.