Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Datakvaliteten i dødsårsaksregisteret

Innføring av elektronisk dødsmelding kan forhåpentligvis bedre både aktualiteten og datakvaliteten i dødsårsaksregisteret, skriver Anne-Gro Pedersen og Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Colourbox.com
Colourbox.com

Dødsårsaksregisteret er viktig for helseovervåking og beredskap, statistikkproduksjon og forskning. Derfor er det viktig at dødsmeldingene har tilstrekkelig kvalitet. Registerets dekningsgrad er tilnærmet fullstendig, men bruken av uspesifikke koder for underliggende dødsårsak er for høy.

Innføring av elektronisk dødsmelding med innebygget veiledning og beslutningsstøtte kan forhåpentligvis bedre både  datakvaliteten og aktualiteten, det vil si at det tar kortere til årsstatistikken kan publiseres. I dag er tiden 10-22 måneder. 

Folkehelseinstituttet har vært databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret siden 2001. Fra 2014 overtok instituttet også driften av registeret, som inneholder digitaliserte opplysninger om dødsårsaker siden 1951.