Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Kvalitetsmåling

Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

Publisert


Systematisk forbedringsarbeid basert på overlevelsesdata resulterte i cirka 60 færre dødsfall ved tre sykehus. Norske fagfolk er blant de første til å beskrive hvordan sykehus kan bruke slike data til å bedre pasientbehandlingen.


Har du funnet en feil?

I en ny artikkel i tidsskriftet BMJ Open oppsummerer fagfolk fra Kunnskapssenteret, Helse Sør-Øst, Sykehuset Telemark, Østfold og Innlandet hvordan sykehusene har brukt data for 30-dagers overlevelse i forbedringsarbeid og dermed redusert antall dødsfall etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

– Resultatene viser nytten av å måle overlevelse for å identifisere hvilke sykehus som kan ha et kvalitetsproblem. Sykehus som kommer dårlig ut i nasjonale sammenligninger av 30-dagers overlevelse, bør i større grad sjekke at behandling skjer i henhold til anbefalte retningslinjer. Det sier statistiker og forsker Doris Tove Kristoffersen i Kunnskapssenteret, som årlig utfører slike kvalitetsmålinger ved disse diagnosene.


– Viser et stort forbedringspotensial

Artikkelen beskriver hvordan sykehusene bedret behandlingen av pasienter som var innlagt med hjerteinfarkt ved sykehuset i Skien, pasienter med hjerneslag ved sykehusene i Østfold og Skien og pasienter med hoftebrudd ved Gjøvik sykehus. Ved hjelp av resultatene av kvalitetsmålinger fra 2011 satte sykehusene i gang et forbedringsarbeid, og i løpet av de to neste årene hadde de fire sykehusene samlet cirka 60 færre dødsfall enn før.

Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområder i Helse Sør-Øst RHF, er imponert over hvordan fagmiljøene i samarbeid med sykehusledelsen har brukt overlevelsesdata til forbedringsarbeid:

– Dette viser det store potensialet av å sikre – og måle – at behandlingen er i tråd med kunnskapsbasert praksis. Det bidrar til økt fokus på hvordan data på 30-dagers overlevelse kan brukes til å bedre utfallet av behandling, ikke til å rangere sykehus.


Satte inn mottiltak

Kunnskapssenteret hjalp sykehusene med å identifisere når i behandlingsforløpet de største utfordringene oppsto. Ved å planlegge, gjennomføre og følge effekten av forbedringstiltakene klarte sykehusene å minske dødeligheten.

Ved Gjøvik sykehus hadde man med hell tatt i bruk en sjekkliste for å følge opp pasienter med hoftebrudd. Og ved Sykehuset Østfold samlet man all hjerneslagbehandling ved slagenheten i Fredrikstad, noe som ga umiddelbar effekt. I Skien målte de ansatte at de etterlevde kunnskapsbasert behandling både ved hjerteinfarkt og hjerneslag, noe som bidro til bedre kvalitet på behandlingen for inneliggende pasienter.

Fagdirektør Halfrid Waage ved Sykehuset Telemark HF forklarer færre dødsfall etter hjerneslag slik:

– Vi bedret rutinene og logistikken for å sikre at flest mulig får blodproppoppløsende behandling.