Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

Publisert Oppdatert

I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som følge av ytre årsak (skader og forgiftninger) er betydelig høyere blant ikke-bosatte enn i befolkningen for øvrig.

I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som følge av ytre årsak (skader og forgiftninger) er betydelig høyere blant ikke-bosatte enn i befolkningen for øvrig.


Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte.jpg
Fra og med 15. juni 2012 skal alle dødsfall på norsk jord, også blant personer som ikke var bosatt i Norge på dødstidspunktet, registreres i Dødsårsaksregisteret.

Nå foreligger det for første gang statistikk for et helt kalenderår. Rapporten "Dødsfall blant ikke-bosatte i 2013" viser at det ble registrert 152 dødsfall blant ikke-bosatte dette året, det vil si om lag 0,4 prosent av de i alt 41 178 registrerte dødsfallene. I alt ble 64 av de 152 døde obdusert.

Alder og kjønn:

  • De fleste døde blant ikke-bosatte i 2013 var menn under 70 år.

Dødsårsaksmeldingen har ikke faste felter hvor legen kan angi opprinnelsesland og hvorfor den avdøde oppholdt seg i Norge. For mange av de avdøde er det derfor ufullstendige opplysninger om dette.

Opprinnelsesland:

  • Av dem vi har opplysninger om kom de fleste fra Norden og resten av Europa.
  • I alt kom 12 fra land utenfor Europa.
  • For 54 dødsfall er det ikke oppgitt opprinnelsesland.

Bakgrunn for oppholdet i Norge:

  • For 42 døde fins det opplysninger om årsaken til oppholdet i Norge. 7 var asylsøkere, de øvrige var turister og arbeidssøkere. 
  • For 110 fins det ikke opplysninger, men ut fra andre opplysninger kan man anta at mange var turister, studenter eller arbeidssøkere. Trolig var det også noen asylsøkere blant dem. 

Dødsårsaker:

  • For 82 er hjertesykdom, kreft og andre sykdommer oppgitt som dødsårsak.
  • For de øvrige 70 er det registrert at 52 døde av trafikkulykker, fallulykker eller drukning, 15 i selvmord og 3 som følge av drap.

Høyere andel døde av skader, få døde av sykdom

Andelen dødsfall som følge av ytre årsak (skader og forgiftninger) er betydelig høyere enn blant dem som er registrert som bosatt i Norge. Andelen er 46 mot 6 prosent.

– Dette må sees i sammenheng med at de aller fleste ikke-bosatte som døde i Norge i 2013 er menn under 70 år. I denne gruppen er det forholdsvis få som dør av sykdom, sier Christian Lycke Ellingsen, overlege ved Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet.

Det har de siste årene vært oppmerksomhet om dødsfall blant asylsøkere, spesielt selvmord.

– Tallene er små og opplysningene ikke fullstendige, så det er vanskelig å trekke noen sikker konklusjon om det er overhyppighet av selvmord hos asylsøkere i den aktuelle registreringsperioden, sier Ellingsen.

Tabell 1. Dødsfall og dødsårsaker blant personer ikke bosatt (venstre kolonne) i Norge i 2013. I høyre kolonne prosentandel for dødsfall blant personer bosatt i Norge.

Dødsfall og dødsårsaker blant personer i Norge 2013.

Dødsfall blant personer
ikke bosatt i Norge
(N=152)

Dødsfall blant personer
bosatt i Norge
(N=41 178)

Dødsårsak

Antall (prosent)

Prosent

Sykdom

82 (54) 

90

Drap

3 (2)

0,1

Selvmord

15 (10)

1,2

Ulykker

52 (34)

6,2

Uviss dødsårsak

0

3,6

Kilde: FHI-rapport. Dødsfall blant ikke-bosatte i 2013.