Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «ARKIV - Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • ARKIV - Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Nyhet

Oppdatert 03.09.15

ARKIV - Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med usikker vaksinasjonsstatus og uvaksinerte får vaksine mot polio og andre barnesykdommer. Norge har i mange år har tatt i mot migranter fra land med dårlige eller manglende vaksinasjonsprogram, også land hvor polio er eller har vært endemisk. På grunn av en bedret situasjon i disse landene har Folkehelseinstituttet nå oppdatert sine råd.

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med usikker vaksinasjonsstatus og uvaksinerte får vaksine mot polio og andre barnesykdommer. Norge har i mange år har tatt i mot migranter fra land med dårlige eller manglende vaksinasjonsprogram, også land hvor polio er eller har vært endemisk. På grunn av en bedret situasjon i disse landene har Folkehelseinstituttet nå oppdatert sine råd.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Colourbox
Colourbox

Rådene gjelder for flyktninger og asylsøkere i mottak samt ansatte som arbeider der. Rådene gjelder også for flyktninger som bosettes direkte i kommunen uten å ha vært innom ankomstmottak (kvoteflyktninger).

Barn og voksne som kommer til Norge for å søke asyl eller bosettes, og som ikke har sikker dokumentert grunnvaksinering etter norsk barnevaksinasjonsprogram i henhold til alder, anbefales oppstart av vaksinering innen 2 måneder etter ankomst til Norge. Dette er for å forebygge epidemier i mottakene, samt å hindre smitte til uvaksinerte/ mangelfullt vaksinerte personer. Bosituasjonen i mottak gjør at faren for utbrudd av smittsomme sykdommer er større her enn blant flyktninger som er bosatt i egne boliger.

Migranter og risiko for import av smittsomme sykdommer

Til tross for migrasjon fra land med manglende vaksinasjonsprogram eller hvor polio har vært endemisk har vi ikke registrert poliomyelitt i Norge etter 1992. Som følge av krigen i Syria ble risikoen for import av polio til Europa vurdert som økt i 2013.  Etter store vaksinasjonskampanjer i Syria og nærliggende flyktningeleir, er utbruddet nå under kontroll. Situasjonen i andre land med pågående utbrudd er uendret eller i bedring, bortsett fra i Pakistan hvor det var flere tilfeller i 2014 enn i 2013. WHO opprettholder vurderingen om at polioutbruddene fortsatt er en global risiko, og at alle land må bidra for å redusere spredning av viruset. Sommeren 2015 meldte WHO om to tilfeller med vaksinederivert polio i Ukraina. Mer informasjon:

Import av meslinger er- og har vært- et større problem i Europa enn import av polio. Dette skyldes mangelfulle vaksinasjonsprogram både i europeiske land og i andre verdensdeler.

Vaksinasjon av barn i mottak

Ved usikker vaksinestatus er det bedre å gi for mange enn for få vaksinedoser. Hvis det er usikkert om et barn under 16 år er fullvaksinert (uansett hvilket land barnet kommer fra), bør det så snart som praktisk mulig tilbys full basisvaksinering i henhold til anbefalingene i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

DTP-IPV-vaksine bør gis i form av Infanrix-polio+Hib (DTP-IPV-Hib) til barn under 5 år og Tetravac (DTP-IPV) for eldre barn. Barn som har fått oral poliovaksine (OPV) i tidligere oppholdsland bør få en dose inaktivert poliovaksine (IPV) for å regnes som fullvaksinerte. Barn som mangler dokumentasjon på at de har fått MMR-vaksine, som har fått vaksinen før 12-månedersalder eller bare har fått en eller to av komponentene, bør tilbys MMR-vaksine. Enkeltkomponentvaksine mot meslinger er ikke tellende i norsk program. Vaksinene til barn under 16 år er gratis og rekvireres på skjema for vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjon av voksne beboere i mottak

Det anbefales at alle voksne frisker opp vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år for å sikre beskyttelse. Uvaksinerte voksne bør tilbys grunnvaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste i tillegg til polio (DTP-IPV). Ved vaksinering av voksne asylmottakere/flyktninger må utgiftene til vaksinen dekkes av den enkelte beboer eller av kommunen.

Vaksiner til voksne skal i utgangspunktet dekkes av den enkelte, men fra høsten 2013 gjorde FHI enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) tilgjengelig uten vederlag til voksne asylsøkere på mottak. Om personen behøver grunnvaksinering/oppdatering også av difteri, stivkrampe og kikhoste, anbefales DTP-IPV kombinasjonsvaksine til dette formålet, men da må utgiftene til vaksinen dekkes av den enkelte eller av kommunen.

Ved bestilling av IPV må det påføres at bestillingen gjelder flyktninger i mottak eller flyktninger som har kommet direkte til kommunene. Bestilling må gjøres av lege. Person­opplysninger er ikke nødvendig. Sannsynligvis vil det være vanskelig å få dokumentasjon på vaksinasjonsstatus for polio hos voksne beboere på mottak. Ved usikker vaksinasjonsstatus anbefales det å vaksinere. Det anbefales samme regime for basisvaksinasjon av voksne som ved basisvaksinasjon av barn. Basisvaksinasjon mot polio består av tre doser. Anbefalte intervall er 6-8 uker mellom 1. og 2. dose og 6-12 måneder mellom 2. og 3. dose. Revaksinering av voksne mot polio anbefales med 10-15 års mellomrom. En dose er da tilstrekkelig.

OPV (dråpevaksine) er ikke tilgjengelig i Norge. Dette produktet brukes oftest under vaksinasjonskampanjer i andre land.

Vaksinasjon av voksne mot andre sykdommer enn polio vil vanligvis være mest praktisk å gjennomføre når vedkommende er blitt bosatt i en kommune.

Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR) leveres også gratis fra FHI til personer som ikke er vaksinert, ikke vet med sikkerhet at de har hatt sykdommene eller er påvist seronegative ved blodprøver tatt ved svangerskapskontroller.

All vaksinering er frivillig i Norge. Vaksinering av barn skal registreres i SYSVAK. Vaksinering av voksne skal også registreres i SYSVAK forutsatt at den vaksinerte samtykker til dette.

Vaksinasjon av ansatte i mottak

Det er Arbeidstilsynet som gir de overordnede anbefalingene om vaksinasjon av visse yrkesgrupper. Folkehelseinstituttet har en sjekkliste over vaksiner som kan være aktuelle for ulike yrkesgrupper. Ansatte ved mottak og i helsevesen antas å være mer utsatt for importerte infeksjonssykdommer enn andre, og kan også smitte beboere og sårbare pasienter. Generelt anbefales alle å være vaksinert mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Alle som ikke er vaksinert med MMR eller ikke har hatt sykdommene bør tilbys MMR-vaksine.

For ansatte ved mottak gjelder i tillegg særlig vaksinering mot polio, hepatitt A og B, tuberkulose samt meslinger. Vaksinasjon av arbeidstakere er en HMS-oppgave, og skal dekkes av arbeidsgiver etter konkret risikovurdering (jamfør Arbeidsmiljøloven).

Tiltak og varsling ved mistanke om poliosykdom

Personer som blir syke med akutt innsettende «slappe lammelser» skal innlegges i sykehus for videre utredning og behandling. Ved konkret mistanke om poliomyelitt skal innleggende lege eller sykehus umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet ved Smittevernvakten (tlf. 21 07 63 48) for å avklare videre oppfølging. Norge overvåker alle tilfeller av akutte slappe lammelser (AFP- overvåking) i tråd med anbefalinger fra WHO og nasjonal Handlingsplan mot polio.

Les mer: