Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kattehold kan gi astma »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kattehold kan gi astma

Forskningsfunn

Kattehold kan gi astma

Barn som eksponeres for katteallergen i husstøv når de er to år gamle, har økt risiko for å få astma når de er fylt ti. Astmautviklingen medfører likevel sjelden at foreldrene unngår kjæledyr i hjemmet. Dette er blant funnene i en fersk doktorgradsavhandling fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Barn som eksponeres for katteallergen i husstøv når de er to år gamle, har økt risiko for å få astma når de er fylt ti. Astmautviklingen medfører likevel sjelden at foreldrene unngår kjæledyr i hjemmet. Dette er blant funnene i en fersk doktorgradsavhandling fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.


Støvsuger.jpg

Økolog Randi Jacobsen Bertelsen har i sitt doktorgradsarbeid studert hvorvidt 1019 barn utviklet astma og allergi i tidsrommet fra fødsel og frem til de var blitt 10 år gamle - med henblikk på inneklimaet generelt og husdyrhold spesielt.

Studien viser at:

  • Å bli eksponert for katteallergen som toåring økte risikoen for å få astma og overfølsomhet i luftveiene når man var fylt ti. 
  • Tilsvarende sammenhenger ble ikke funnet mellom hundeallergener, endotoxiner (fra bakterier) og ß(1,3)-glucaner (fra sopp). 
  • Hos de ti år gamle jentene inneholdt madrasstøvet flere allergener fra katter og hunder enn hos de like gamle guttene. Dette kan ikke forklares ut i fra ulikt kjæledyrhold, men tyder snarere på at gutter og jenter eksponeres for allergener på forskjellig vis – i form av at jentene kan hende koser mer med dyrene og gjerne har flere puter, tepper og lignende hvor støv og allergener samles opp. 
  • Svært få av barna hadde målbare nivåer av midd i madrassene sine. Det ble likevel funnet en sammenheng mellom middallergener og høysnue hos jentene, men ikke hos guttene. 
  • Høysnuerammede barn i tiårsalderen hadde dessuten ofte andre allergiske sykdommer – som astma og atopisk eksem. Likevel var det kun for høysnue at man fant en forbindelse til at familiene hadde valgt å unngå katter og hunder i hjemmet. 
  • Det var vanligere at tiåringene med kjæledyr også hadde foreldre som røykte, som var aleneforsørgere, jenter i søskenflokken og eldre søsken.

Lurt å ta visse forholdsregler

- Oppsummert har de aller fleste familier ingen grunn til å unngå anskaffelse av kjæledyr på grunn av sjansen for å få astma og allergi, sier Bertelsen Jacobsen.

- Men av hensyn til barn som fra før av befinner seg i faresonen, hovedsakelig fordi de har foreldre som også lider av astma og allergi, bør sistnevnte forsøke å unngå høye nivåer av allergener i hjemmet. Dette gjør man best ved å skifte sengetøy og rengjøre hyppig, unngå tepper på gulvene og ved å lufte – unntatt på dagtid i pollensesongen når spredningen er på sitt mest omfattende.

Mer om metoden

Randi Jacobsen Bertelsen og hennes medforskere analyserte henholdsvis 260 gulvstøv- og 797 madrasstøvprøver. I tillegg ble alle de 1019 barna klinisk utredet med hensyn til astma og allergi da de var ti år. Foreldrene fylte på sin side ut halvårlige spørreskjemaer fra barna ble født og til de var to år, og ble deretter intervjuet da barna var fylt ti år. Alle er deltakere i ”Miljø- og barneastmastudien” i Oslo.