Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Antibiotikaresistente bakterier hos kylling og mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Antibiotikaresistente bakterier hos kylling og mennesker

Nyhet

Antibiotikaresistente bakterier hos kylling og mennesker


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

 

-          Nytt forskningsprosjekt startet i 2014

I et nytt forskningsprosjekt ledet av Folkehelseinstituttet er det vist at antibiotikaresistente E. colibakterier som har nært genetisk slektskap med hverandre, forekom i kyllingkjøtt og hos en meget liten andel mennesker med urinveisinfeksjoner. Den lave forekomsten av slike resistente bakterier som er påvist ved urinveisinfeksjon viser at slike bakterier foreløpig ikke er noen hyppig årsak til sykdom. Folkehelseinstituttet mener at kylling fortsatt trygt kan spises, så lenge vi har god kjøkkenhygiene når vi håndterer rått kjøtt ved matlaging. Riktig varmebehandling dreper bakteriene.

Prosjektet arbeider videre med å kartlegge mulige sammenhenger. Siden andre mulige smittekilder ikke ennå er undersøkt, er det ikke sikkert vist at E. coli fra kyllingkjøtt er årsaken til urinveisinfeksjon i de aktuelle tilfellene i studien.

Resistente bakterier i mat

Mennesker kan bli utsatt for resistente bakterier blant annet ved å håndtere eller spise matvarer som er forurenset med slike bakterier. I mange land i verden, kan kylling være forurenset med E. coli-bakterier som er resistente mot viktige antibakterielle midler. Det er fortsatt noe uklart i hvor stor grad de resistente bakteriene i kyllingkjøtt kan smitte over til mennesker og gi sykdom. Andre kjøtt-typer og matvarer er ikke undersøkt i samme grad når det gjelder forekomst av antibiotikaresistente bakterier.

Nytt forskningsprosjekt undersøker mulige sammenhenger

I forskningsprosjektet der Folkehelseinstituttet samarbeider med blant annet Veterinærinstituttet har man funnet at genetisk nær beslektede cefalosporin-resistente E. coli-bakterier finnes både i kyllingkjøtt og hos mennesker med urinveisinfeksjon. Dette kan antyde smitte av resistente bakterier fra kylling til mennesker. Men funnene kan ikke sikkert konkludere at dette har skjedd, ettersom andre mulige kilder til smitte med resistente E. coli-bakterier ikke er undersøkt på samme måte enda. De foreløpige resultatene ble presentert på en internasjonal konferanse om klinisk mikrobiologi og infeksjonssykdommer (ECCMID – European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) i København 25-28 april i år. Undersøkelsene vil utvides til å inkludere andre mulige smittekilder.

Andre samarbeidspartnere i forskningsprosjektet er  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Antibiotikasenteret for primærmedisin, mange av landets mikrobiologiske laboratorier , Statens seruminstitut i Danmark og Nortura SA, avdeling Animalia.

Norges forskningsråd koordinerer finansieringen av prosjektet, der midlene kommer fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)/Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Nortura, i tillegg til finansiering fra Folkehelseinstituttet.