Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Antibiotikaresistente bakterier funnet hos kylling og mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Antibiotikaresistente bakterier funnet hos kylling og mennesker

Nyhet

Antibiotikaresistente bakterier funnet hos kylling og mennesker

Antibiotikaresistente E. colibakterier som har nært genetisk slektskap med hverandre, forekom både i kyllingkjøtt og hos en meget liten andel mennesker med urinveisinfeksjoner. Det viser et pågående forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet. Riktig varmebehandling dreper bakteriene. Folkehelseinstituttet mener derfor at kylling fortsatt trygt kan spises, så lenge man har god kjøkkenhygiene når man håndterer rått kjøtt ved matlaging.

Antibiotikaresistente E. colibakterier som har nært genetisk slektskap med hverandre, forekom både i kyllingkjøtt og hos en meget liten andel mennesker med urinveisinfeksjoner. Det viser et pågående forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet. Riktig varmebehandling dreper bakteriene. Folkehelseinstituttet mener derfor at kylling fortsatt trygt kan spises, så lenge man har god kjøkkenhygiene når man håndterer rått kjøtt ved matlaging.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Analyser av E. coli-bakterier på laboratoriet. Folkehelseinstituttet
Analyser av E. coli-bakterier på laboratoriet. Folkehelseinstituttet

Siden andre mulige smittekilder ennå ikke er undersøkt, er det ikke sikkert vist at E. coli fra kyllingkjøtt er årsaken til urinveisinfeksjon i de aktuelle tilfellene. Siden forekomsten av resistente bakterier ved urinveisinfeksjon dessuten var lav, viser det at antibiotikaresistente E.colibakterier foreløpig ikke er en hyppig årsak til sykdom.

Resistente bakterier i mat

Mennesker kan bli utsatt for resistente bakterier blant annet ved å håndtere eller spise matvarer som er forurenset med slike bakterier. I mange land i verden kan kylling være forurenset med E. colibakterier som er resistente mot viktige antibakterielle midler.

Det er fortsatt noe uklart i hvor stor grad resistente bakterier i kyllingkjøtt kan smitte over til mennesker og gi sykdom. Andre kjøttyper og matvarer er ikke undersøkt i samme grad som kylling når det gjelder forekomst av antibiotikaresistente bakterier.

Mer om de foreløpige funnene og prosjektet:

Funn: Man har funnet at genetisk nær beslektede cefalosporin-resistente E. colibakterier finnes både i kyllingkjøtt og hos en svært liten andel mennesker med urinveisinfeksjon. Dette antyder at resistente bakterier kan ha smittet fra kylling til mennesker. Funnene betyr ikke at man kan konkludere med at smitte har skjedd, ettersom andre mulige kilder til smitte med resistente E. colibakterier ennå ikke er undersøkt på samme måte. Undersøkelsene vil utvides til å inkludere andre mulige smittekilder.

Presentasjon: De foreløpige resultatene ble presentert på en internasjonal konferanse om klinisk mikrobiologi og infeksjonssykdommer (ECCMID – European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) i København 25.-28. april i år.

Samarbeidspartnere: I forskningsprosjektet samarbeider Folkehelseinstituttet med blant annet Veterinærinstituttet. Andre samarbeidspartnere er Universitetssykehuset i Nord-Norge, Antibiotikasenteret for primærmedisin, mange av landets mikrobiologiske laboratorier, Statens Serum Institut i Danmark og Animalia.

Finansiering: Norges forskningsråd koordinerer finansieringen av prosjektet, der midlene kommer fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)/Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Animalia, i tillegg til finansiering fra Folkehelseinstituttet.