Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Ulik ruspåvirket kjøring i Norge og Brasil

En høy andel trafikkulykker skyldes kjøring i påvirket tilstand. Fyllekjøring er mer utbredt i Brasil enn i Norge, samtidig som bruk av cannabis er vanligere blant norske ennbrasilianske bilførere, viser en ny studie støttet av Folkehelseinstituttet.

 
Colourbox
Colourbox
Fyllekjøring er vanligere i Brasil enn i Norge, mens norske bilførere oftere bruker cannabis. Illustrasjonsfoto fra Colourbox.com

Hvert år dør mer enn 35 000 personer i trafikkulykker i Brasil. Dette tilsvarer 71 trafikkdødsfall per 100 000 motorkjøretøy, mens det tilsvarende tallet for Norge er 8. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er medvirkende årsak til en svært stor andel av disse ulykkene.

Denne studien har sammenlignet forekomsten av alkohol, illegale rusmidler og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra bilførere i Norge og Brasil.

Resultatene viser blant annet at:

  • 2,7 prosent av bilførerne i Brasil hadde en alkoholmengde i kroppen høyere enn promillegrensen på 0,2 ‰, mens tilsvarende tall for norske bilførere var 0,2 prosent.
  • De stimulerende rusmidlene amfetamin og kokain ble funnet i prøver fra 1,0 prosent av sjåførene i Brasil og 0,3 prosent i Norge. I Brasil var det forekomster av amfetamin først og fremst blant tungtransportsjåfører (3,6 prosent).
  • Cannabis ble påvist i prøver fra 0,5 prosent av førerne i Brasil og 1,0 prosent i Norge, mens andre beroligende legemidler og sovemidler ble påvist i 1,0 prosent og 1,7 prosent av prøvene i Brasil og Norge, respektivt*

Ulike straffetiltak

Både Norge og Brasil hadde en promillegrense for alkohol på 0,2 ‰ da studien ble gjennomført, men de har ulik historie og praksis når det gjelder sanksjoner som gis for fyllekjøring.

Ulikheter i lovgivningen kan ifølge forsker Hallvard Gjerde ved Folkehelseinstituttet forklare noe av forskjellen i alkoholforbruket blant sjåfører i de to landene. Norge innførte promillegrense for alkohol i 1936 som det første landet i verden. Straffen for promillekjøring var relativt streng med ubetinget fengsel. Etter hvert fikk politiet lov til å gjennomføre tilfeldige promillekontroller langs veiene uten spesiell mistanke. 

På grunn av dette, i kombinasjon med mange informasjonskampanjer, er vi nå blant de landene i verden med den laveste forekomsten av promillekjøring. Brasil innførte promillegrense først i 1989. Her kan bilførerne dessuten nekte å avgi prøve, og det er ikke tillatt med tilfeldige promillekontroller, sier Gjerde.

Cannabis vanligere blant norske bilførere

Gjerde mener at forskjeller når det gjelder bruk av andre rusmidler som for eksempel cannabis kan skyldes ulike bruksmønstre i de to landene:

  Det er tydeligvis kulturelle forskjeller når det gjelder bruk av narkotika. Jeg er selv overrasket over funnene, jeg hadde forestilt meg at i land der det er lett å dyrke cannabis vil bruken være vanligere enn i Norge. Hasjrøyking er sannsynligvis vanligere i Norge enn det mange tror. Vi har faktisk påvist cannabis i 4 prosent av spyttprøver tatt av tilfeldige mannlige bilførere i Norge under 30 år, noe som tyder på at de har røykt hasj eller marihuana i løpet av de siste 2 døgn.

Om studien

Studien ble gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet og deres brasilianske samarbeidspartnere ved Det føderale universitetet i Rio Grande do Sul og ved Universitetet i Brasilia.

Tilfeldige sjåfører i begge landene ble stoppet av politiet på fredager og lørdager mellom kl. 12 og 24, og forskerne ba om en frivillig spyttprøve for analyse av illegale rusmidler og en del legemidler. I Brasil ble det også tatt utåndingsprøve for alkohol, mens i Norge ble alkohol analysert i spyttprøven. 94-97 prosent av de spurte sjåførene avga spyttprøve.

* Cannabis ble målt gjennom virkestoffet tetrahydrocannabinol, mens de beroligende legemidlene og sovemidlene her først og fremst gjelder benzodiazepiner eller zopiklon

Referanse

Gjerde, H., Sousa, T. R., de Boni, R., Christophersen, A. S., Limberger, R. P., Zancanaro, I., Oiestad, E. L., Normann, P. T., Morland, J., & Pechansky, F. A comparison of alcohol and drug use by random motor vehicle drivers in Brazil and Norway, International Journal of Drug Policy. E-pub ahead of print 7th February 2014