Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Statistikk

Nær 100 nye psykoaktive stoffer oppdaget i Norge siden 2010

I løpet av de siste fem årene er 99 helt nye kjemiske substanser med antatt rusvirkning blitt sporet i Norge og meldt til EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Av disse ble 23 rapportert for første gang i 2014.

nyere_psyko_stoffer_2010_2014.png

– Det er ikke tegn til at antallet nye syntetiske stoffer avtar. I snitt får vi nå informasjon om to i uka fra europeiske land, sier Odd Hordvin, seniorrådgiver i SIRUS.

– Stoffprodusentenes katt og mus-lek for å omgå lovreguleringer fortsetter.  Ved å endre litt på molekylstrukturen kan nye, ofte meget potente stoffer bli framstilt. Mange av disse passerer fortsatt under radaren for gjeldende narkotikalovgivning.

Ifølge Legemiddelverket er 10 av de 23 nye stoffene som ble identifisert i 2014 omfattet av narkotikadefinisjonen ved at de tilhører en gruppe av ensartede stoffer, såkalt generisk listeføring, etter den nye narkotikaforskriften som trådte i kraft 14. februar 2013. For at de øvrige skal omfattes av narkotikadefinisjonen må det sendes ut et oppføringsforslag på høring på vanlig måte. Inntil videre anses disse stoffene som omfattet av legemiddeldefinisjonen, og følgelig gjelder legemiddellovgivningens regelverk om import, omsetning og markedsføring o.l.

SIRUS rapporterer nye stoffer til EMCDDA

SIRUS er norsk kontaktpunkt for EUs narkotikaovervåkingsbyrå – EMCDDA og rapporterer til byrået om nye psykoaktive stoffer (NPS) som blir oppdaget i Norge. Informasjonen er fra beslag analysert av laboratoriene ved Kripos og Tolldirektoratet, og fra biologiske prøver analysert av Folkehelseinstituttet.  Årlig blir alle funn av NPS innrapportert. Dessuten sendes en umiddelbar varsling til EMCDDA hver gang et nytt stoff blir identifisert for første gang i Norge.

I 2014 rapporterte SIRUS om 101 nyere syntetiske stoffer til EMCDDA. Det er nesten en femdobling sammenlignet med 2010, men mange går igjen fra år til år. Tilsammen ble 99 helt nye substanser identifisert i femårsperioden. Defineringen av hva som kan regnes som et nytt stoff, er etter hvert blitt ganske uklar og en nærmere avgrensning trengs. I oversikten er GHB og GLB tatt med, men om disse strengt tatt kan regnes som nye lenger kan diskuteres. Oversikten omhandler kun de syntetiske stoffene, disse er i overveldende flertall.

Ulike nyere syntetiske stoffer (NPS) i beslag og biologiske prøver 2010-2014. Antall

 

nyere_psyko_stoffer_2010_2014.png

Kilde: Kripos, Tolldirektoratet*, Folkehelseinstituttet
*Tall fra 2012-2014

Andre stoffgrupper tar over for syntetiske cannabinoider

Figuren viser at antallet ulike syntetiske cannabinoider steg raskt fram til 2012, men har ikke økt etter det og utgjør nå en mindre andel av totalen. Derimot har økningen vært betydelig for andre stoffgrupper, som syntetiske katinoner (sentralstimulerende), tryptaminer (hallusinogener) og fenetylaminer (finnes både som hallusinogener og sentralstimulerende stoffer). Selv om det i antall og mengde oftest dreier seg om små beslag av de fleste stoffene, kan de gi sterk virkning og være giftige selv i ørsmå doser.  Ifølge Folkehelseinstituttet har det i 2014 vært dødsfall assosiert med 5F-APINACA, APINACA, begge syntetiske cannabionider, men også med PMMA (para-Methoxy-N-methylamphetamine), som for en tid tilbake ble påvist i et større antall dødsfall i Norge.

Mer enn 450 psykoaktive stoffer blir nå overvåket i Europa.  Ny statusrapport.

Rekordmange (101) nye substanser ble rapportert fra medlemsstatene til EUs Early Warning System i 2014. Det er økning fra 2013 (81). Trenden peker dermed fortsatt opp for substanser registrert i løpet av ett enkelt år. Antallet psykoaktive stoffer som blir overvåket er nå over  450, skriver EUs narkotikabyrå, EMCDDA i en ny statusrapport: New psychoactive substances in Europe. An update from the EU Early Warning System. March 2015.

Les også

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.