Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mange og hyppige endringer i skjenketider

Publisert Oppdatert


Da ni norske byer utvidet skjenketidene i 2004, ble utelivsbransjens argumenter for en slik utvidelse i beskjeden grad motvirket eller utfordret av andre aktører. Fire år senere innskrenket 20 byer skjenketidene sine. Da spilte politiet en viktig rolle for politikkendringen.


Har du funnet en feil?

Det viser en studie av prosessene som ledet til skjenketidsendringer i 24 norske byer i 2004 og 2008. Forskere fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har analysert prosessene på grunnlag av 280 avisartikler, 52 kommunale saksdokumenter og 19 intervjuer med ansatte i kommuneadministrasjonen.

– Ni av byene vi studerte, utvidet skjenketidene i 2004 (Tabell 1). Analysene viser at hensynet til utelivsbransjen, samt ​​liberale politiske argumenter med vekt på individuelle rettigheter og ansvar, i begrenset grad ble motvirket eller utfordret av andre. Det sier Ingeborg Rossow, forsker ved SIRUS.

– Det virker sannsynlig at disse kommunene vektla utelivsbransjens argumenter da de besluttet å utvide skjenketidene sine.

Innskrenkinger i 2008

– I 2003/2004 var avisenes oppmerksomhet i liten grad rettet mot alkoholrelatert vold, fyll og ordensforstyrrelser. Slik var det ikke fire år senere. I 2007/2008 omtalte media disse spørsmålene som viktige problemer som krevde handling og løsning, sier Rossow.

Hun forteller at 20 byer innskrenket skjenketidene sine i 2008 (Tabell 1). I forkant av innskrenkingene uttrykte politiet ofte sterk bekymring for problemer med alkoholrelatert vold og ordensforstyrrelser.

– Politiet var også tydelige på at mye av disse problemene var knyttet til skjenking og at kortere skjenketider ville være et viktig virkemiddel for å redusere problemene. Dette kommuniserte de både i mediene og i sine høringsuttalelser til kommunepolitikerne, sier Rossow.

Forskernes informanter i kommuneadministrasjonene fortalte at det å følge forslagene fra politiet, samt et ønske om å redusere vold og ordensforstyrrelser, var de viktigste argumentene for å innskrenke skjenketidene.

– Det ser altså ut til at politiet spilte en viktig rolle som tilrettelegger for innskrenkingsbølgen i 2008, konkluderer forskeren.

– Våre funn tyder på at medieomtale av problemer knyttet til lang åpningstid, samt politiets rolle i å presentere argumenter for innskrenking, var viktige faktorer i den politiske prosessen forut for skjenketidsbegrensningene, sier Rossow.

Tabell 1

Byer som utvidet skjenketiden i 2004 Byer som innskrenket skjenketiden i 2008
Bergen Arendal
Bodø Bergen
Drammen Fredrikstad
Lillehammer Gjøvik
Molde Halden
Sandnes Haugesund
Stavanger Hamar
Trondheim Horten
Ålesund Kongsberg
  Kristiansand
  Kristiansund N
  Larvik
  Molde
  Moss
  Sandefjord
  Sandnes
  Sarpsborg
  Stavanger
  Trondheim
  Tønsberg

Referanse

Ingeborg Rossow, Bergljot Baklien, (2014). Alcohol policy making at the local level: complex processes in multiple contexts doi: 10.1177/0091450914567122

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.