Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Høyt utdannede drikker mer

Publisert Oppdatert


Fokus på prestasjon og prestisje henger sammen med høyere alkoholkonsum.


SIRUS har undersøkt sammenhengen mellom verdisystem og alkoholkonsum blant mennesker over 40 år. Resultatene er publisert i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Use & Misuse.

Undersøkelsen ser også på ulike demografiske grupper delt inn etter kjønn, sivilstatus, alder og utdanningsnivå. De med høyere utdannelse drikker gjennomsnittlig omtrent 30 prosent mer enn de med utdannelse på videregående nivå eller lavere.

Bare fire prosent av studiedeltakerne med høyere utdannelse rapporterer at de er avholds. Blant de som avsluttet studiene etter grunnskolen, er det sju prosent som ikke drikker alkohol.

Sammen med kollega Geir Scott Brunborg har Trond Nordfjærn ved SIRUS undersøkt data fra over 4000 norske kvinner og menn.

Studiedeltagerne fylte ut spørreskjema og ble intervjuet over telefon i forbindelse med Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Kan være knyttet til fokus på prestasjon og prestisje

Det høyere konsumet blant de høyt utdannede kan være knyttet til fokus på prestasjon og prestisje.

- De legger mye press på seg selv. Dette kan være knyttet til stress, og gjøre at de lettere tyr til flaska, sier Nordfjærn.

Forskerne ved SIRUS finner nemlig at personlige verdisystemer med vekt på prestasjon er knyttet til høyere alkoholkonsum. Folk som legger vekt på nytelsesverdier, har også gjennomsnittlig høyere alkoholkonsum og mindre sjanse for å være avholds.

På den andre siden finner vi grupper med konservative og tradisjonelle verdier.

- De har kanskje fokus på religiøse verdier, og ikke overraskende henger dette sammen med redusert alkoholforbruk, sier Nordfjærn.

Mindre mengder alkohol og større sjanse for å være avholds finner vi også blant de med prososiale verdier, som er opptatt av å beskytte velferden til andre mennesker.

Kommunikasjon tilpasset ulike verdigrupper

- Myndighetenes kommunikasjon om alkohol kan i større grad tilpasses ulike verdigrupper. Når det gjelder mennesker med nytelsesverdier, kan man for eksempel fokusere på andre måter å nyte livet på, sier Nordfjærn.

Mange etablerer et usunt drikkemønster mens de er studenter, så tiltak rettet mot denne gruppen kan kanskje være nyttige. En annen mulighet er fokus på å moderere alkoholbruken i sammenheng med jobb, for eksempel jobbfester.

Flere kvinner enn menn er avholdende

Studien viser også at ni prosent av kvinnene er avholds, mot tre prosent av mennene. Blant folk i alderen 40-60 er rundt 3 prosent avholds, sammenlignet med 10 prosent i gruppen på 61 år og over. De som ikke er gift eller samboende, er oftere avholds, men får samtidig i seg mer alkohol totalt sett.

Referanse

Trond Nordfjærn, Geir Scott Brunborg, (2015). Associations between human values and alcohol consumption among Norwegians in the second half of life. Den vitenskapelige artikkelen kan leses online i tidsskriftet Substance Use & Misuse (Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)