Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Beskytter moderate mengder alkohol mot hjerteinfarkt?

Publisert Oppdatert

illustrasjonsfoto stetoskop
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

En ny studie bekrefter tidligere forskning og antyder at et moderat alkoholinntak kan ha en beskyttende effekt på utviklingen av hjerteinfarkt. Hva som er årsaken til dette må man forske videre på. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Circulation. Resultatene om en beskyttende effekt er i samsvar med funn i en lang rekke befolkningsundersøkelser i andre land.

– Vi fant at menn som drakk alkohol en gang i uken eller oftere hadde redusert sin risiko for å dø av hjerteinfarkt med 45 prosent sammenlignet med menn som ikke drakk. For kvinner var det en mindre klar tendens, en reduksjon på 32 prosent, sier forsker og divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Per Magnus.

Dette ble undersøkt ved å følge omtrent 150 000 personer gjennom flere år. De svarte på spørreskjemaer om sitt alkoholinntak (hyppighet, ikke mengde) og forskerne målte HDL-kolesterolet hos dem. Personene var over 18 år, med god spredning i alder. Ved å koble opplysningene til den norske Dødsårsaksregisteret kunne forskerne se hvem som var døde av hjertesykdom. Undersøkelsen er en delstudie i CONOR (Cohort of Norway), som er et samarbeid mellom regionale helseundersøkelser, der blant annet Folkehelseinstituttet er involvert.

Viste ingen sammenheng med det ”gode” HDL-kolesterolet

Resultatene antyder at et moderat alkoholinntak kan ha en beskyttende effekt på utviklingen av hjerteinfarkt, men gir ikke svar på hvorfor.

Studien undersøkte om den risikosenkende effekten er knyttet til endringer i nivået av det “gode” kolesterolet, HDL-kolesterolet. Antagelsen er at økt nivå at HDL-kolesterol minsker risikoen for hjerteinfarkt. Tidligere har man trodd at sammenhengen mellom alkohol og hjerte-kar sykdom skyldtes HDL-kolesterol fordi man på den ene siden har vist at alkoholinntak på kort sikt øker konsentrasjonen av HDL-kolesterol i blodet, og på den andre siden har sett at personer med høyt HDL-kolesterol har lav risiko for hjertesykdom.

– Vi fant at reduksjonen i risiko for hjerteinfarkt ikke endret seg når vi korrigerte for nivået av HDL-kolesterol. Det antyder at HDL-kolesterol ikke har betydning for sammenhengen mellom alkohol og hjerteinfarkt slik man har trodd, og at vi nå bør lete etter andre mekanismer for effekten, sier Per Magnus.

– Dette er et viktig funn fordi det hjelper oss å forstå mer om mekanismene bak utviklingen av hjerteinfarkt. Det vil også kunne være førende for videre forskning, sier Magnus.

Alkoholens virkninger på helsen

Det er viktig å være klar over at en del av den norske befolkningen har et skadelig for høyt inntak av alkohol, både når det gjelder sykdomsutvikling i en lang rekke organer og når det gjelder mellommenneskelige forhold. Gjentatt og stort alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Risikoen for skader på en rekke indre organer er økt ved gjennomsnittlige daglig inntakover tre alkoholenheter, for eksempel 3 glass vin hver dag. Med et moderat alkoholinntak menes daglig inntak av størrelsesorden: 1-3 enheter daglig.

– Hos yngre personer er det ingen holdepunkter for at alkohol har gunstige helsevirkninger. For personer eldre enn 40-50 år synes det mulig at jevnlig inntak av moderate mengder alkohol, for eksempel av den størrelsesorden vår studie viser, kan være gunstig med tanke på utvikling av hjerte-karsykdommer, sier Jørg Mørland, rusekspert og divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

– Men det kan være store individuelle forskjeller både når det gjelder gunstige og ugunstige virkninger, avhengig av eventuell samtidig tilstedeværelse av risikofaktorer. Det er derfor vanskelig å anbefale jevnlig bruk av et rusgivende og avhengighetsskapende stoff som "medisin", sier Jørg Mørland.

Hva er kolesterol?

Kolesterol er et fettstoff som produseres av leveren, og er den viktigste risikofaktoren for hjerteinfarkt. Det fins to hovedtyper kolesterol: LDL- og HDL-kolesterol. HDL-kolesterol blir ofte kalt ”det gode kolesterolet”. Det gode kolesterolet kan forhindre fettavleiring i blodårene gjennom å løse opp kolesterol som er lagret i veggen og frakte det bort, og det er dermed bra med høye verdier av HDL-kolesterolet.

Kilde: Circulation: Controlling for High-Density Lipoprotein Cholesterol Does Not Affect the Magnitude of the Relationship Between Alcohol and Coronary Heart Disease. Per Magnus, Eirin Bakke, Dominic A. Hoff, Gudrun Høiseth, Sidsel Graff-Iversen, Gun Peggy Knudsen, Ronny Myhre, Per Trygve Normann, Øyvind Næss, Kristian Tambs, Dag S. Thelle, Jørg Mørland