Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Vaksine-studie:

Slik følges effekten av HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert


En viktig måte å forebygge livmorhalskreft på er å vaksinere jenter mot humant papillomavirus (HPV). For å kunne studere effekten av HPV-vaksinasjon i befolkningen er det nødvendig å ha kunnskap om forekomst og type av HPV i befolkningen før og etter innføring av vaksinen. I februar inviteres et nytt kull 17-årige jenter til å delta i en stor, nasjonal HPV-undersøkelse.


Har du funnet en feil?

HPV-vaksinen ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Det finnes over 100 typer av HPV, hvorav et fåtall i noen tilfeller kan føre til livmorhalskreft.

HPV-vaksinen beskytter mot infeksjon av HPV 6, -11, -16 og -18. HPV type 16 og 18 er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 % av tilfellene). I tillegg beskytter den mot HPV type 6 og 11, som forårsaker 90 % av alle kjønnsvorter (kondylomer).

En vedvarende HPV-infeksjon kan føre til utvikling av forstadier til livmorhalskreft (celleforandringer) og livmorhalskreft. Denne prosessen tar vanligvis mange år. Det betyr at effekten av HPV-vaksinen på forekomst av forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft først kan måles et stykke frem i tid. Derfor vil oppfølgingen av HPV-vaksinen strekke seg over mange år. Som en del av overvåkningen av HPV-vaksinens effekt vil man se på hvilke typer av HPV som finnes i befolkningen, både før og etter innføringen av vaksinen. Derfor vil Folkehelseinstituttet utføre gjentatte kartleggingsundersøkelser for å studere endringer i forekomst og HPV-typefordeling i vaksinerte og ikke-vaksinerte årskull.

I løpet av 2011/2012 har over 5 000 jenter i 17-årsalderen deltatt i en stor nasjonal HPV-undersøkelse. Ved å sende inn en urinprøve til Folkehelseinstituttet har de bidratt til å kartlegge forekomst av humant papillomavirus (HPV) blant unge jenter/kvinner. I 2012 ble også et utvalg av landets 21-årige jenter invitert til å delta i en tilsvarende undersøkelse. Tilsvarende undersøkelser vil også bli gjort på årskull med jenter som har fått tilbud om vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den første undersøkelsen av de vaksinerte årskullene er planlagt å starte i 2014.

Deltakelsen i den første undersøkelsen var god, noe som gir verdifull kunnskap om forekomst av HPV blant unge jenter. Vi vil rette en takk til jentene som har deltatt i undersøkelsen. Når vi nå inviterer et nytt kull med 17-årige jenter håper vi på like god deltakelse blant disse, sier prosjektansvarlig forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet.

Invitasjon til å delta i undersøkelsen blir sendt ut til landets 17-årige jenter (født i 1996) fra februar 2013. Hvis man mottar en invitasjon er det enkelt å delta. Det eneste man trenger å gjøre for å delta er å sende inn et samtykkeskjema og en urinprøve.

Foreløpige resultater fra den første undersøkelsen

Den første undersøkelsen ble gjort i 2011 og omtrent 25 000 norske jenter født i 1994 ble invitert til å delta i undersøkelsen. Jentene i dette årskullet har ikke fått tilbud om HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Omtrent 5 400 jenter (21 %) deltok i studien ved å gi en urinprøve. Foreløpige resultater viser at forekomsten av HPV er i underkant av 15 %. Av de HPV positive prøvene finner man at vaksinetypene HPV16, HPV18 og HPV6 er hyppige, mens HPV11 synes å være mer sjelden. Tilstedeværelse av flere HPV typer i samme urinprøve ble observert i underkant av 50 % av de HPV positive prøvene.

Dette viser at infeksjon av HPV er vanlig hos 17 år gamle jenter og at man kan forvente en nedgang av HPV forekomst som et resultat av vaksinering.

Vaksinasjonsdekning

Vaksinasjonsdekningen med HPV-vaksine ligger mellom 70 og 80 % for de to årskullene som har avsluttet vaksineringen, jenter født i 1998 og 1999. Dette er noe høyere enn dekningen for jenter født i 1997, som var det første kullet som ble tilbudt HPV-vaksinen. Vaksineringen av jenter født i 2000 er godt i gang og dekningen med første dose var ved nyttår i overkant av 70 prosent.

Se også: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)   

Meldinger om mistenkte bivirkninger

Fra HPV-vaksine ble tatt inn i programmet er det gitt totalt 243645 doser HPV vaksine. I denne perioden er det rapportert totalt 413 mistenkte bivirkninger, hvorav 25 er mistenkte alvorlige bivirkninger.

Se også: Bivirkninger av HPV-vaksine (Gardasil) (Statens legemiddelverk).