Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Spørreundersøkelse 2009

Norske foreldre er positive til vaksinasjon

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2009 en spørreundersøkelse blant norske småbarnsforeldre om deres holdninger til barnevaksinasjon. Resultatene viser at norske foreldre er positive til vaksinasjon og 97 % ønsker at barna deres skal få vaksiner i fremtiden. Norske småbarnsforeldre er også stort sett fornøyde med hvordan tilbudet blir gitt.


Har du funnet en feil?

Undersøkelsen er utført som en del av et europeisk samarbeidsprosjekt som har som hovedmål å redusere sykdomsfrekvensen og dødeligheten, samt å redusere overføringen av sykdommer som kan forebygges med vaksiner. England, Polen, Spania og Sverige har gjort lignende undersøkelser og resultatene er publisert i fagtidsskriftet Vaccine.

I Norge ble totalt 1529 foreldre med barn under 24 måneder inkludert i studien. Deltakerne fylte ut et spørreskjema som omfattet ulike temaer knyttet til kunnskap om og holdninger til vaksinasjon og sykdommene det vaksineres mot.

Positive til barnevaksinasjon

Foreldrene er generelt meget positive til barnevaksinasjonsprogrammet. Resultatene viser også at foreldre generelt har stor forståelse for hvor viktig vaksiner er både for å beskytte hvert enkelt barn og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer i samfunnet. Samtidig rapporterte 21 % at de noen gang hadde vært i tvil om å vaksinere barna sine. Til tross for dette hadde svært få noen gang takket nei til tilbudet om vaksine. De aller fleste (97 %) svarte at de kommer til å vaksinere barna sine i fremtiden.

Fornøyde med tilbudet

Foreldrene er også stor sett fornøyd med vaksinasjonsprogrammet i Norge og kvaliteten på dette tilbudet ved den enkelte helsestasjon. De rapporterer at helsesøstre og helsestasjonsleger er viktige informasjonskilder når det gjelder informasjon om vaksiner, og at de har tillit til disse. Det samme gjelder informasjonsbrosjyren om vaksinasjonsprogrammet utgitt av Folkehelseinstituttet.

Resultater fra undersøkelsen er publisert i fagtidsskriftet Vaccine sammen med resultater fra tilsvarende undersøkelse i samarbeidslandene.

Referanse: Pawel Stefanoff, Svenn-Erik Mamelund, Mary Robinson, Eva Netterlid, Jose Tuells, Marianne A. Riise Bergsaker, Harald Heijbel, Joanne Yarwood and The VACSATC working group on standardization of attitudinal studies in Europe (2010): Tracking parental attitudes on vaccination across European countries: The Vaccine Safety, Attitudes, Training and Communication Project (VACSATC). Vaccine, Volume 28, Issue 35, 9 August 2010, Pages 5731-5737.