Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Innføring av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio til elever i 10. klasse

Publisert Oppdatert


Fra skoleåret 2013/2014 skal elever i 10. klasse tilbys en oppfriskningsdose med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV). Tidligere har det i 10. klasse kun vært tilbud om poliovaksine.Siden beskyttelsen mot disse sykdommene avtar over tid, er det behov for jevnlige oppfriskninger. Forrige dose med DTP-IPV ble tilbudt i 2. klasse.


Har du funnet en feil?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Helse- og omsorgsdepartementet har etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet besluttet å tilby oppfriskningsdose med kikhostevaksine i 10. klasse. Kikhostevaksinen gis i kombinasjon med oppfriskningsvaksine mot stivkrampe (tetanus), difteri og polio. Tidligere årskull har fått tilbud om poliovaksine i 10. klasse og dT-vaksine (difteri, tetanus) i 6. klasse.

I 2005/2006 ble kombinasjonen difteri-stivkrampe-kikhoste-poliovaksine (DTP-IPV) innført for elever på 2.klassetrinn, se tabell nedenfor. Det første årskullet som fikk DTP-IPV i 2. klasse går i 10. klasse skoleåret 2013/2014. Det nye tilbudet for 10. klassingene er en følge av endringen i 2005/2006.

Tabell: Difteri-, tetanus-, kikhoste- og poliovaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet tidligere og nå

For barn født til og med 1997

For barn født fra og med 1998

Grunnvaksinasjon (3, 5 og 12 md): DTP-IPV-Hib

Grunnvaksinasjon (3, 5 og 12 md): DTP-IPV-Hib

7-8 år: IPV

7-8 år: DTP-IPV*

11-12 år: dT

 

15-16 år IPV

15-16 år: dTP-IPV**

* Innført i 2005/2006     ** Innført 2013/2014

Hvorfor innføres oppfriskningsvaksine mot kikhoste til 10.klassingene?

Verken vaksinasjon eller gjennomgått sykdom gir varig immunitet mot kikhoste.  Det er vist at beskyttelsen mot kikhoste og difteri avtar i løpet av få år etter vaksinasjon. Da kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ble innført i 2. klasse, førte dette til lavere forekomst av kikhoste i den vaksinerte aldersgruppen.

Den høyeste forekomsten av kikhoste i Norge er nå i aldersgruppen 10–19 år. Oppfriskningsdosen i 10.klasse innføres for å redusere forekomsten av kikhoste blant ungdom .

Kikhoste er en potensielt dødelig sykdom for de minste barna. Hos eldre barn og voksne kan sykdommen være langvarig og plagsom, men sjelden livstruende. 

Om vaksinen og bestilling

Vaksinen som tilbys i 10. klasse heter Boostrix Polio og er en kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen er ikke ment til primærvaksinasjon. Den inneholder mindre mengder antigen mot difteri, stivkrampe og kikhoste enn de vaksinene som benyttes til vaksinasjon i småbarnsalderen og i 2. klasse. Det presiseres at Tetravac, som tilbys i 2. klasse, ikke skal benyttes ved oppfriskningsvaksinasjon i 10. klasse.

En dose (0,5 ml) gis intramuskulært, fortrinnsvis i deltoidmuskelen. De vanligste bivirkningene etter vaksinasjon med Boostrix Polio er smerte, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet.

Se også: Statens legemiddelverk

Boostrix Polio for bruk i barnevaksinasjonsprogrammet vil være tilgjengelig for bestilling fra Folkehelseinstituttet fra og med 5. august 2013.

Se også: Bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

Oppdatert informasjonsmateriell

I tillegg til Folkehelseinstituttets nettsider om barnevaksinasjonsprogrammet er følgende informasjonsmateriell oppdatert:

Skjemaene vil bli tilgjengelig på nynorsk og samisk, og brosjyren vil bli tilgjengelig på samisk i løpet av sommeren. Et antall eksemplarer av brosjyren, samt kopi av skjemaene ble i uke 26 sendt til fylkesmenn, kommuneleger og ledende helsesøstre sammen med vedlagte følgebrev: