Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

HPV-vaksinering kan forebygge for tidlige fødsler

Publisert Oppdatert


Kroniske HPV-infeksjoner kan føre til celleforandringer i livmorhalsen som kan være forstadier til livmorhalskreft. Den kirurgiske behandlingen av slike forstadier gir økt risiko for at kvinnen føder for tidlig i etterfølgende svangerskap. HPV-vaksine kan forebygge forstadier til livmorhalskreft og kan derfor redusere antall for tidlige fødsler. En ny studie har beregnet denne gevinsten ved HPV-vaksinering.


Har du funnet en feil?

Utvikling av livmorhalskreft er en trinnvis prosess som starter med lette celleforandringer forårsaket av en vedvarende infeksjon med kreftfremkallende humane papillomavirus (HPV). Celleforandringene kan utvikle seg videre og bli mer alvorlige. På sikt kan de forårsake livmorhalskreft dersom de ikke behandles. Alvorlige celleforandringer blir behandlet ved at en kjegleformet bit av livmorhalsen fjernes (konisering). Denne gynekologiske operasjonen gir økt risiko for at kvinnen i senere svangerskap skal føde for tidlig (prematur fødsel).

I studien som nylig er publisert i Acta Obstretica et Gynecologica har Katrine D. Sjøborg og Anne Eskild gjort beregninger av hvor mange for tidlige fødsler som kan unngås ved systematisk HPV-vaksinering. Sjøborg er overlege og doktorgradsstipendiat ved Sykehuset Østfold og Anne Eskild er ansatt ved Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

Beregningene i undersøkelsen er basert på sammenhengen mellom følgende tall:

  • antall gravide som har vært behandlet med konisering
  • andelen med for tidlig fødsel hos kvinner som er konisert sammenliknet med andelen med for tidlig fødsel hos kvinner som ikke er konisert
  • andelen koniseringer som kan forebygges ved HPV-vaksinering
  • andelen fertile kvinner som er HPV-vaksinert

Stor gevinst ved HPV-vaksinering

I studien er det brukt tall fra Europa og Nord-Amerika. Resultatene viser at dersom 2 % av fødende kvinner er behandlet med konisering, kan mellom 60 og 220 for tidlige fødsler per 100 000 fødsler, skyldes den kirurgiske behandlingen. Nærmere 60 % av disse kan forebygges med HPV-vaksine, forutsatt at oppslutningen om vaksinering er 90 %. Dette vil bety at 35-128 for tidlige fødsler per 100 000 fødsler kan unngås. Tas det utgangspunkt i at 4 % av fødende kvinner er behandlet med konisering, vil 70 til 257 for tidlige fødsler per 100 000 fødsler kunne unngås.

Studien har ikke hatt som mål å fastsette et eksakt tall på hvor mange for tidlige fødsler som kan forebygges med HPV-vaksinering. Hensikten har vært å illustrere de potensielle gevinster slik vaksinering kan gi også på dette området.

Inntil 10 % av alle fødsler i vår del av verden er for tidlige fødsler. Bare en brøkdel av disse har sammenheng med konisering. Likevel kan for tidlig fødsel forårsake alvorlige tilstander hos barnet. Et hvert tilfelle som kan forebygges vil kunne spare lidelse både for barnet og deres familier. Dessuten er det vist sammenheng mellom konisering og særlig kort svangerskapsvarighet. HPV-vaksinering kan derfor ha en viktig effekt nettopp på forebygging av de svært premature fødslene.

Referanse

Sjøborg, Katrine Dønvold and Eskild, Anne (2009) "Vaccination against human papillomavirus - an impact on preterm delivery? Estimations based on literature review", Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica,88:3,255-260.