Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

HPV-vaksine er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Publisert Oppdatert

kvinne
Foto: colourbox.com

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby HPV-vaksine også til unge kvinner. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft og tilbys i dag jenter i 7.klasse. Også de eldre jentene vil få beskyttelse, selv om flere i denne gruppen har debutert seksuelt og hatt kontakt med viruset. Det viser to kunnskapsoppsummeringer som Kunnskapssenteret for helsetjenesten har utført på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.


 • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Siden 2009 har jenter i 7. klasse fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjons-programmet. I forbindelse med innføringen av HPV-vaksinen anbefalte Folkehelseinstituttet at også jenter opp til 16 år skulle få tilbud om vaksinasjon (såkalt innhentingsvaksinasjon). Stortinget vedtok å innføre vaksinen som et tilbud til jenter i 7. klasse uten innhentingsvaksinasjon.

- Ettersom mange andre land tilbyr innhentingsvaksine til eldre jenter, ba vi høsten 2011 Kunnskapssenteret om en kunnskapsoppsummering og kost-nytte analyse for mulig utvidelse av HPV-vaksinasjonsprogrammet, sier Per Magnus, strategisk rådgiver i Folkehelseinstituttet.

Kunnskapssenteret har vurdert om HPV-vaksinen som i dag gis til 11 og 12 år gamle jenter i Norge, også vil være effektiv som en innhentingsvaksine for kvinner opp til 26 år. I den økonomiske analysen har Kunnskapssenteret evaluert kost-nytte effekten av innhentingsvaksinasjon i 2015 for alle kvinner opp til 26 år.

HPV-vaksinens beskyttende effekt

Kunnskapssenteret fant at:

 • Man kan med høy grad av sikkerhet si at HPV-vaksinasjon gir kvinner opp til 26 år beskyttelse mot de forstadier til livmorhalskreft som skyldes HPV 16 og 18 (HPV-typer som inngår i vaksinene).
 • Resultatene tyder på at vaksinering gir en beskyttende effekt mot alle forstadier til livmorhalskreft, uavhengig av hvilken HPV- type de kan tilskrives.
 • Vaksine mot HPV-type 6, 11, 16 og 18 beskytter mot kjønnsvorter (kondylomer).

Kostnadseffektivitet

I den økonomiske analysen har Kunnskapssenteret vurdert kostnadene ved å vaksinere de eldre jentene opp mot

 1. kostnader for helsetjenesten knyttet til behandling av sykdom som er forårsaket av HPV
 2. kostnader for samfunnet (inkluderer også forhold som sykefravær)

Kostnadene er hovedsakelig beregnet for HPV-vaksinen Gardasil, som gir beskyttelse mot fire typer HPV (6, 11, 16 og 18) og som i dag benyttes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Både fra et helsetjenesteperspektiv og fra et samfunnsperspektiv viser Kunnskapssenterets beregninger at innhentingsvaksinasjon vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kunnskapssenteret vil i løpet av 2014 også gjennomføre en kunnskapsoppsummering om HPV-vaksinasjon av unge gutter.

-  Konklusjonene i rapportene fra Kunnskapssenteret gir oss enda større trygghet på at innhentingsvaksinasjon vil være et godt sykdomsforebyggende tiltak. De har gjort en solid og omfattende vurdering, som vil være et godt beslutningsgrunnlag for de politiske myndigheter, sier Per Magnus.

Fakta om HPV og HPV-vaksine

 • HPV er en forkortelse for Humant papillomavirus. Det er identifisert mer enn 100 ulike typer HPV.
 • Noen HPV-typer smitter ved seksuell kontakt. HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. HPV-infeksjon gir som regel få symptomer, og går ofte over av seg selv.
 • Noen av de typene som smitter seksuelt, kan gi kjønnsvorter.
 • 15 av HPV-typene kan gi forstadier til kreft og kreft (disse kalles høy-risiko HPV). To av de vanligst forekommende HPV typene, HPV 16 og HPV 18, er årsak til om lag 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft i verden.
 • Også kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner og i endetarmskanalen hos begge kjønn er i hovedsak forårsaket av HPV. Kreft i penis og i munnhule og svelg kan ha sammenheng med HPV-infeksjon.
 • Det er to HPV vaksiner på markedet:
  • Cervarix som beskytter mot HPV 16 og HPV 18
  • Gardasil som beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18
 •  HPV-vaksinen Gardasil ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Pr desember 2013 var det gitt HPV-vaksine til 120 100 jenter. Vaksinasjonsdekningen er ca. 80 % for 1.dose, og ca. 75 % for alle 3 doser.
 • HPV vaksine er i bruk i barnevaksinasjonsprogram i mer enn 46 land, blant annet Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, UK, USA, New Zealand, Australia
 • Gardasil er gitt i om lag 140 millioner doser på verdensbasis, med få rapporterte bivirkninger.
 • I Queensland i Australia ble en HPV-vaksine tilbudt til 12-13 år gamle jenter fra 2007. Deretter hadde de et innhentingsprosjekt der kvinner opp til 26 års alder også fikk tilbudet. Alle kvinnene ble så fulgt i 4 år. En undersøkelse som ble publisert i British Medical Journal  i mars 2014 viser at vaksinen gir god beskyttelse (46 % redusert risiko) mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft.
  Referanse:Effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine for the prevention of cervical abnormalities: case-control study nested within a population based screening programme in Australia

Mer informasjon: