Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Vanskeligere å velge merke etter forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Publisert Oppdatert


Forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer ble innført 1. januar 2010. En ny studie viser at ungdom mente at innføringen av forbudet hadde gjort det vanskeligere å velge merke.


Har du funnet en feil?

– Unge mennesker svarte oftere enn eldre at de ble fristet til å kjøpe tobakk når de så produkter i butikkene før oppstillingsforbudet ble innført. Det var også de unge som oftest rapporterte at innføringen av forbudet hadde gjort det vanskeligere å velge merke, sier SIRUS-forsker Janne Scheffels.

Sammen med forsker Randi Lavik ved Statens institutt for forbruksforskning har Scheffels nettopp publisert en studie om nordmenns syn på oppstillingsforbudet.

Scheffels forteller at røykerne så på oppstillingsforbudet som et hinder for unges tilgang til tobakksprodukter. Røykerne mente også at forbudet bidro til å forsterke en norm om røykfrihet som har blitt stadig mer framtredende de siste årene.

– Oppstillingsforbudet ble først og fremst innført for å beskytte barn og unge mot reklameeffekten av å se tobakkspakker i butikkene. Våre funn tyder på at oppstillingsforbudet forstyrrer merkevarebyggingen som skal gjøre røyking attraktivt, spesielt blant ungdom. Slik sett kan forbudet bidra til å skape et røykfritt miljø, sier Scheffels.

Studien viste også at utsalgsstedenes etterlevelse av forbudet var god, og at et flertall i befolkningen støttet forbudet. En måned etter at forbudet ble innført hadde så godt som alle butikker i Norge fjernet synlig oppstiling av tobakk

– I 2010 svarte over 70 prosent av nordmenn som verken røyker eller snuser at de støttet oppstillingsforbudet. 50 prosent av de som røyker av og til og 30 prosent av dagligrøykerne svarte at de støttet oppstillingsforbudet, sier Scheffels.

Brukte forskjellige metoder

Folks oppfatninger av forbudet ble vurdert gjennom tre spørreundersøkelser og 10 fokusgruppeintervjuer.

Den første spørreundersøkelsen ble gjort før innføringen av oppstillingsforbudet, de to siste ble gjort etter innføringen. Rundt 900 personer i alderen 15-54, samt et ekstra utvalg av røykere og snusbrukere, ble spurt.

Fokusgruppeintervjuene ble også gjennomført før og etter innføring av forbudet. Gruppene bestod av menn og kvinner i alderen 16-50 som røykte daglig, sporadisk eller hadde røkt tidligere.

351 tilfeldig valgte utsalgssteder ble besøkt av observatører for å undersøke etterlevelsen av forbudet.

Referanse

Out of sight, out of mind? Removal of point-of-sale tobacco displays in Norway

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.