Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Unge voksne sluttet med av-og-til-røyking

Publisert Oppdatert


Mer enn halvparten av av-og-til-røykende 21-åringer hadde sluttet å røyke innen de ble 27 år. Det viser en ny studie.


Har du funnet en feil?

– Studien tyder på at av-og-til-røyking i ung voksen alder kan være en forbigående aktivitet, sier Elisabeth Kvaavik, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– 17 prosent av dem som var av-og-til røykere ved 21 års alder svarte at de var blitt dagligrøykere ved 27 års alder. 26 prosent var fortsatt av-og-til-røykere, mens 57 prosent hadde sluttet å røyke.

– Funnene tyder på at av-og-til-røyking oftest er en forbigående aktivitet. I alle fall i fravær av tradisjonelle risikofaktorer for røyking. De fleste av-og-til-røykere vender tilbake til røykfrihet.

– Selv om av-og-til-røyking øker risikoen for flere sykdommer og tidlig død, er kunnskapen om av-og-til-røyking begrenset. Det er få studier som har fulgt av-og-til-røykere over lengre perioder, forteller Kvaavik.

I Norge oppgir 11 prosent av befolkningen at de røyker av og til. Andelen dagligrøykere er mer enn halvert siden 1973, og ligger nå på 17 prosent.

Like eller ulike

Kvaavik og kollegene undersøkte også om det var likheter mellom de forskjellige røykegruppene; ikke-røykere, av-og-til-røykere og dagligrøykere. Unge voksne av-og-til-røykere var ganske like ikke-røykere med hensyn til individuelle faktorer og familiefaktorer.

Av-og-til-røykere var imidlertid klart forskjellige fra dagligrøykere på typiske risikofaktorer for røyking, slik som lav sosioøkonomisk status hos foreldre, røykende foreldre og egne skoleprestasjoner.

Kan belyse av-og-til-røyking de senere år

– Funnene i denne studien er kanskje ikke allmenngyldige for dagens situasjon i Norge, eller andre land, siden undersøkelsen ble avsluttet i 2005, sier Kvaavik.

– Men undersøkelser har vist at av-og-til-røyking har holdt seg stabilt på rundt 10 prosent i flere tiår. Og våre funn samsvarer med internasjonal forskning; av-og-til-røykere ligner mer på ikke-røykere enn på dagligrøykere.

– Dermed virker det rimelig å anta at funnene kan fortelle oss noe om av-og-til-røykere generelt, og ikke bare i Norge på den tiden denne undersøkelsen ble utført.

Spurte 1000 nordmenn om røykemønstre

I studien fulgte forskerne ca. 1000 nordmenn fra ungdomstid til ung voksen alder.

Gjennom flere spørreundersøkelser ble personene blant annet spurt om røykemønstre, nikotinavhengighet, skoleprestasjoner, og foreldre og venners røykevaner.

Referanse

Nondaily smoking: a population-based, longitudinal study of stability and predictors

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.