Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Større sannsynlighet for høyere forbruk av sterke smertestillende midler blant røykere

Publisert Oppdatert

røyk.jpg

Røykere har større sannsynlighet for høyere forbruk av reseptbelagte sterke smertestillende legemidler med opioider (Paralgin forte, morfin etc) enn de som ikke røyker, ifølge en studie fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet. Studien har undersøkt bruk av opioidpreparater hos pasienter uten kreftsykdom.


- Resultatene viser at personer som røykte 10 sigaretter daglig eller mer da studien startet hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å ha fått forskrevet opioid-preparater mer enn 12 ganger i oppfølgingsstudien, sammenlignet med ikke-røykere, sier seniorforsker Svetlana Skurtveit i Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet.

Personer som røykte opptil 10 sigaretter daglig hadde nær doblet sannsynlighet for å ha fått forskrevet opioider gjentatte ganger.

Det er godt dokumentert også fra eksperimentelle studier at nikotin og opioider påvirker hverandres effekter og røyking kan påvirke opplevelsen av smerte.

Økning i bruk av sterke smertestillende midler

Smertestillende legemidler som inneholder opioider er vanlig i behandling av sterke akutte smerter og kroniske smerter knyttet til kreftsykdom. Bruken av slike legemidler i behandling av andre typer kroniske smerter er imidlertid omdiskutert. Optimal bruk av opioidpreparater bør veies opp mot risikoen for misbruk av slike legemidler. Derfor frarådes bruk av smertestillende med opioider til personer med tidligere alkohol- eller pillemisbruk i familien.

- Vi ser en økning i bruk av smertestillende som inneholder opioider og trenger derfor mer kunnskap om opioidbruk i den delen av befolkningen med smerter som ikke er knyttet til kreftsykdom, sier Skurtveit.

Hun understreker at selv om personer har fått forskrevet slike legemidler gjentatte ganger er det ikke nødvendigvis ensbetydende med misbruk eller avhengighet.

- Funnene i studien viser at det kan være nyttig for leger å spørre pasientene om deres røykevaner før forskriving av opioidpreparater for smerter, sier Skurtveit.

Om studien

Studien er en befolkningsbasert kohortstudie og omfatter nærmere 13.000 menn og 16.000 kvinner i alderen 30-75 år som deltok i helseundersøkelser i perioden 2000-2002 og som var registrert med flere resepter på opioidpreparater i Reseptregisteret i en oppfølgingsstudie i perioden 2004-2007. 1,5 prosent av deltakerne hadde 12 eller flere resepter på opioidpreparater

Artikkelen ”Nicotine Dependence Predicts Repeated Use of Prescribed Opioids. Prospective Population-based Cohort Study” er publisert i tidsskriftet Annals of Epidemiology.