Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Røyking gir tidligere menopause

Publisert Oppdatert


Tidlig menopause kan knyttes til røykevaner. Kvinner som røyker, har 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å få menopause før 45 års alder. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.


Har du funnet en feil?

Studien som tar for seg sammenhengen mellom røyking og tidlig menopause før 45 års alder, er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Førsteforfatter er Thea F. Mikkelsen, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Universitetet i Oslo. Fra Folkehelseinstituttet har forsker Sidsel Graff-Iversen, Divisjon for epidemiologi, deltatt.

Studien er en såkalt tverrsnittstudie og påviser derfor sammenhenger. Slike sammenhenger kan være årsaker eller markører for underliggende årsaker.

- Hva forklarer sammenhengen mellom røyking og tidligere menopause?

- Hvis det vi har funnet er uttrykk for et årsaksforhold, dvs at røykingen i seg selv er årsak til tidlig menopause, ligger nok forklaringen i at tobakken inneholder stoffer som motvirker østrogen. Andre studier har vist at tobakk har anti-østrogen virkning, sier Graff-Iversen.

Her følger forskernes sammendrag av funnene som er publisert i BMC Public Health:

Oslo-kvinner

Tidlig menopause er en risikofaktor for flere helseproblemer, blant annet hjerte-karsykdommer og osteoporose. Med vår undersøkelse ville vi primært undersøke sammenhengen mellom tidlig menopause, aktiv og passiv røyking. Vi undersøkte også om det var sammenheng mellom kaffe- og alkoholinntak og tidlig menopause.

Analysene baserte seg på data fra helseundersøkelsen i Oslo i 2000-2001 (HUBRO) og omfattet 2123 postmenopausale kvinner født i 1940-41. Tidlig menopause ble definert som menopause før fylte 45 år. Vi brukte den statistiske metoden logistisk regresjon for å undersøke om det var sammenheng mellom tidlig menopause og utvalgte livsstilsfaktorer.

Resultatene viser at røyking hadde sammenheng med tidlig menopause (justert OR, 1.59; 95% CI, 1.11–2.28). Med andre ord hadde røykere vel 50 prosent større risiko enn ikke-røykere for tidlig i menopause. Videre fant vi at eks-røykere som hadde vært røykfrie i mer enn 10 år, hadde betydelig lavere risiko enn røykerne for tidlig menopause.

Total røykeksponering ble beregnet som antall sigaretter daglig x antall år man hadde røykt x 365. Kvinner med høyest røykeeksponering hadde høyest risiko for tidlig menopause. De som røykte mest, hadde nesten dobbel så høy risiko for tidlig menopause som ikke-røykere hadde (justert OR, 1.93; 95% CI, 1.12–3.30).

Ikke holdepunkter for kaffe og alkohol

Mens dataene viser en mulig dose-respons-effekt når det gjaldt total røykeksponering, fant vi ingen sammenheng når det gjaldt kaffe- og alkoholinntak.

Av livsstilsfaktorene beskyttet høyt utdanningsnivå (justert OR, 0.50; 95% CI, 0.34–0.72) og høy sosial deltakelse, definert som deltakelse i tre eller flere klubber/foreninger o.l, mot tidlig menopause (justert OR, 0.60, 95% CI, 0.39–0.98).

Hovedkonklusjon: vi fant en sammenheng mellom aktiv røyking og tidlig menopause. Dataene tyder også at jo tidligere en kvinne slutter å røyke, jo mer beskyttet er hun fra å komme i tidlig menopause. Tidlig menopause hadde derimot ingen klar sammenheng med passiv røyking, alkohol- og kaffeinntak.

Ref: Mikkelsen TF, Graff-Iversen S, Sundby J, Bjertness E. Early menopause: Association with tobacco smoking, coffee consumption and other lifestyle factors: a cross-sectional study. BMC Public Health 2007; 7:149.