Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Røyking gir tidligere menopause

Tidlig menopause kan knyttes til røykevaner. Kvinner som røyker, har 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å få menopause før 45 års alder. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

Studien som tar for seg sammenhengen mellom røyking og tidlig menopause før 45 års alder, er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Førsteforfatter er Thea F. Mikkelsen, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Universitetet i Oslo. Fra Folkehelseinstituttet har forsker Sidsel Graff-Iversen, Divisjon for epidemiologi, deltatt.

Studien er en såkalt tverrsnittstudie og påviser derfor sammenhenger. Slike sammenhenger kan være årsaker eller markører for underliggende årsaker.

- Hva forklarer sammenhengen mellom røyking og tidligere menopause?

- Hvis det vi har funnet er uttrykk for et årsaksforhold, dvs at røykingen i seg selv er årsak til tidlig menopause, ligger nok forklaringen i at tobakken inneholder stoffer som motvirker østrogen. Andre studier har vist at tobakk har anti-østrogen virkning, sier Graff-Iversen.

Her følger forskernes sammendrag av funnene som er publisert i BMC Public Health:

Oslo-kvinner

Tidlig menopause er en risikofaktor for flere helseproblemer, blant annet hjerte-karsykdommer og osteoporose. Med vår undersøkelse ville vi primært undersøke sammenhengen mellom tidlig menopause, aktiv og passiv røyking. Vi undersøkte også om det var sammenheng mellom kaffe- og alkoholinntak og tidlig menopause.

Analysene baserte seg på data fra helseundersøkelsen i Oslo i 2000-2001 (HUBRO) og omfattet 2123 postmenopausale kvinner født i 1940-41. Tidlig menopause ble definert som menopause før fylte 45 år. Vi brukte den statistiske metoden logistisk regresjon for å undersøke om det var sammenheng mellom tidlig menopause og utvalgte livsstilsfaktorer.

Resultatene viser at røyking hadde sammenheng med tidlig menopause (justert OR, 1.59; 95% CI, 1.11–2.28). Med andre ord hadde røykere vel 50 prosent større risiko enn ikke-røykere for tidlig i menopause. Videre fant vi at eks-røykere som hadde vært røykfrie i mer enn 10 år, hadde betydelig lavere risiko enn røykerne for tidlig menopause.

Total røykeksponering ble beregnet som antall sigaretter daglig x antall år man hadde røykt x 365. Kvinner med høyest røykeeksponering hadde høyest risiko for tidlig menopause. De som røykte mest, hadde nesten dobbel så høy risiko for tidlig menopause som ikke-røykere hadde (justert OR, 1.93; 95% CI, 1.12–3.30).

Ikke holdepunkter for kaffe og alkohol

Mens dataene viser en mulig dose-respons-effekt når det gjaldt total røykeksponering, fant vi ingen sammenheng når det gjaldt kaffe- og alkoholinntak.

Av livsstilsfaktorene beskyttet høyt utdanningsnivå (justert OR, 0.50; 95% CI, 0.34–0.72) og høy sosial deltakelse, definert som deltakelse i tre eller flere klubber/foreninger o.l, mot tidlig menopause (justert OR, 0.60, 95% CI, 0.39–0.98).

Hovedkonklusjon: vi fant en sammenheng mellom aktiv røyking og tidlig menopause. Dataene tyder også at jo tidligere en kvinne slutter å røyke, jo mer beskyttet er hun fra å komme i tidlig menopause. Tidlig menopause hadde derimot ingen klar sammenheng med passiv røyking, alkohol- og kaffeinntak.

Ref: Mikkelsen TF, Graff-Iversen S, Sundby J, Bjertness E. Early menopause: Association with tobacco smoking, coffee consumption and other lifestyle factors: a cross-sectional study. BMC Public Health 2007; 7:149.