Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Røykeslutt-kampanje hadde noe effekt

Publisert Oppdatert


SIRUS har evaluert Helsedirektoratets røykeslutt-kampanje ”På tide å slutte?”. Evalueringen viser at kampanjen i noen grad økte røykernes kunnskap om helserisikoen ved røyking, og i noen grad motiverte dem til å slutte å røyke.Har du funnet en feil?

– Vår konklusjon er at kampanjen fungerte som forventet og etter hensikten, selv om effektene var små og ikke entydige, sier Pål Kraft, direktør ved SIRUS.

Helsedirektoratets kampanje bestod av fire filmer og tre trykte annonser av filmene. I tillegg kom annonser på Facebook og betalte søk på Google. Kampanjen ble gjennomført i januar/februar 2012. Målet var å motivere til røykeslutt ved å vise filmer og annonser som skulle øke frykten for røyking.

– Vi fant at filmene fungerte etter hensikten, de var svakt fryktvekkende og motiverende. At filmene ga noe økt frykt førte til noe økt motivasjon for røykeslutt. Og kanskje i noe grad atferdsendring, altså at røykere som så kampanjen startet med slutteforsøk, sier Pål Kraft.

Slutteatferd i kampanjeperioden Blant dagligrøykerne sluttet 4 prosent (om lag 30 000 røykere) å røyke i løpet av kampanjeperioden, mens 5 prosent av dagligrøykerne ble av-og-til-røykere. Det var også en svak nedgang i antall sigaretter som røykes daglig.

Blant av-og-til-røykerne sluttet 4 prosent i løpet av kampanjeperioden, mens 11 prosent faktisk ble dagligrøykere.

– Det er vanskelig å fortolke disse tallene fordi vi mangler en kontrollgruppe, og fordi vi mangler data om normal slutterate i denne perioden (nyttår), sier Pål Kraft.

Kraft påpeker at det var stor økning i antall besøk på røykeslutt-programmet slutta.no i kampanjeperioden.

Om evalueringen SIRUS’ evaluering bestod av to studier. Den første studien var en før-og-etter undersøkelse av 1958 dagligrøykere og 499 av-og-til-røykere. Det er en såkalt longitudinell panelstudie, som måler effekter av kampanjen som helhet.

I den andre studien ble 973 dagligrøykere tilfeldig delt i fem grupper. Fire av gruppene fikk se en av de fire filmene. Den femte gruppa var en ”kontrollgruppe”, og så en annonse SIRUS hadde laget. Dette er en såkalt eksperimentell studie som måler oppmerksomhet, reaksjoner/kunnskap/holdninger, motivasjon for å slutte og slutteatferd.

Kampanje eller ikke i fremtiden – Flere kampanjer bør følge. Det er nemlig god støtte i forskningen for at kampanjer kan ha effekter på lengre sikt. Men man bør vurdere å bytte kampanjeprofil. Potensialet av fryktvekkende budskap kan være hentet ut, sier Kraft.

– Røykere opplevde dessuten at kampanjen var noe stigmatiserende og provoserende. Man bør fremover utvise økt varsomhet overfor røykere som gruppe. Fokus på fysisk helse er bra, men deres psykologiske og sosiale velvære må hensyntas i økende grad, sier Kraft.

– Kampanjen kostet 10 millioner kroner. Det er mye penger, men likevel en relativt liten sum i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Et kvalitetsjustert leveår verdisettes til 500 000 kroner. En person på 35 år som slutter å røyke forlenger livet med 5 år. Hvis fire 35-åringer sluttet å røyke som følge av kampanjen, har den altså vært samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Pål Kraft.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.