Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Pakkens utseende og plassering kan fremme røyking

Publisert Oppdatert


Synlig oppstilling av tobakk og sigarettpakkers utseende kan fungere som kjøpspåvirkning. Det foreslåtte forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer kan derfor redusere røyking, er konklusjonene både i en kunnskapsoversikt og i en ny studie fra SIRUS.


Har du funnet en feil?

Kunnskapsoversikt

SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken. Forskningsleder Karl Erik Lund og direktør Jostein Rise er ansvarlig for rapporten.

Blant forskere er det full enighet om at tobakksreklame øker risikoen for at unge begynner å røyke. Begrensninger og spesielt forbud mot tobakksreklame bidrar til å dempe rekrutteringen. Lund og Rise mener at eliminering av tobakksutstillingene også vil kunne få dempende effekt på sigarettsalget.

– Tobakksindustrien har investert store ressurser for å utvikle pakkedesign som skal kommunisere et budskap til både eksisterende og potensielle kunder. Industriens aktivitet på området faller klart innenfor definisjonen av reklame, sier Lund. Ny forskning viser at de prangende tobakksutstillingene særlig øker risikoen for tilbakefall blant forhenværende røykere.

Les kunnskapsoversikten "Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer".

Studie av sigarettpakker og identitet

SIRUS-forsker Janne Scheffels har studert hvordan et utvalg unge norske røykere oppfatter ulike sigarettmerker, og hvilken betydning designet på sigarettpakkene har for dem. I en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Tobacco Control konkluderer hun med at sigarettpakker på samme måte som vanlig reklame, bidrar til å gjøre røyking generelt – og merkevalg spesielt – til et uttrykk for identitet. Undersøkelsen bygger på dybdeintervjuer med 21 røykere mellom 18 og 23 år.

I intervjuene ble preferanse for sigarettmerke assosiert med personlige egenskaper, sosial status og geografisk eller kulturell tilhørighet. Merke ble også gjort til grunnlag for markering av ulike måter å røyke – og være røyker – på. Når det gjaldt internasjonale sigarettmerker, var merkeassosiasjonene som informantene beskrev i stor grad de samme som de produsentene har tatt sikte på å bygge gjennom reklame og markedsføring. Informantene snakket også om designet på sigarettpakkene som menings- og identitetsbærende. Karakteristikker ved pakkene, som farge, illustrasjoner og fonttyper framsto som sentrale når informantene beskrev hvordan de oppfattet ulike merker. Sigarettpakkene ble omtalt som visuelle identitetsmarkører.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Scheffels, Janne. A difference that makes a difference. Young adult smokers’ accounts of cigarette brands and package design (Kun sammendraget er åpent for alle, men FHIs rusfagsbibliotek kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.