Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Opplevelse av kontroll viktig for å slutte å røyke

Publisert Oppdatert


Følelsesmessige holdninger og tydelige atferdsnormer er viktig for å motivere røykere til å slutte. Det er en klar sammenheng mellom det å oppleve å ha kontroll og det å ha til hensikt å slutte å røyke, viser en studie av Jostein Rise, Velibor Bobo Kovac, Inger-Synnøve Moan og Pål Kraft.


Har du funnet en feil?

Forskerne ønsket å undersøke hvilke muligheter man har for å forutsi intensjoner om å slutte å røyke og røykeslutt ved hjelp av teorien om planlagt adferd (TPB). Røykernes fremtidsorientering, antall røykte sigaretter, planlegging og tidligere handlinger ble også studert.

103 studenter som røykte daglig ble undersøkt med fire måneders mellomrom for å måle hvor mange som sluttet i denne perioden og hvilke faktorer som bidro til det.

Studien viser at det er en klar sammenheng mellom det å oppleve å ha kontroll og det å ha til hensikt å slutte å røyke. Følelsesmessige holdninger og tydelige atferdsnormer spiller en mer avgjørende rolle i å motivere røykere til å slutte enn andre momenter i TPB. Studien tyder også på at selvregulerende strategier spiller en mer sentral rolle enn motivasjonsfaktorer i avhengighetskapende atferdsformer generelt.

Studien er publisert i British Journal of Health Psychology. Artikkelen inngår i Velibor Bobo Kovacs doktoravhandling om røyking og avhengighet. Medforfattere er direktør Jostein Rise og forsker Inger-Synnøve Moan ved SIRUS og professor Pål Kraft ved UiO.

Referanse

Jostein Rise, Velibor Bobo Kovac, Pål Kraft, Inger Synnøve Moan, (2008). Predicting the intention to quit smoking and quitting behaviour: Extending the theory of planned behaviour. Nordic Psychology, Volume 63, Issue 3, 2011, pp. 68-82.

(Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.