Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Oppfatning om helserisiko har betydning for snusbrukere

Bruken av snus har nådd epidemiske proporsjoner i deler av Nord-Europa og trenden er økende. Til nå har det vært lite forskning om hva som påvirker snusbrukeres atferd. En ny studie tyder på at forventning om helserisiko ved bruk av snus har betydning for snusbrukernes intensjoner om å fortsette å bruke snus.

- Vi har liten kunnskap om hva som påvirker snusbrukeres atferd. Hva har betydning for at de velger å fortsette å snuse? Målet med denne studien var å finne ut om brukernes forventninger til snusbruk har betydning for deres intensjoner om bruk av snus i de neste seks månedene, sier stipendiat Elisabeth Larsen ved SIRUS.

Om studien

Data er hentet fra en spørreundersøkelse blant førsteårsstudenter ved Universitetet i Bergen i 2004, og omfattet 141 snusbrukere med en gjennomsnittsalder på ca. 21 år. Det ble utført en faktoranalyse med tretten punkter i studien, som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

Fem meningsfulle og tolkbare faktorer av forventing til bruk av snus ble bekreftet i faktoranalysen: "reduksjon av negative følelser", "vektkontroll", "helserisiko", "røykesluttalternativ" og "reduksjon i nikotinsug".

Helserisiko

Studien viser at forventning om helserisiko knyttet til bruk av snus er en faktor som har betydning for snusbrukernes intensjoner om å fortsette å snuse. Jo lavere forventninger om helserisiko ved å bruke snus, jo sterkere intensjoner om å fortsette å snuse er det blant snusbrukerne. Og omvendt: jo sterkere forventninger om at det er en helserisiko forbundet med bruk av snus, jo lavere intensjoner om å fortsette å snuse hadde brukeren.

- Studien tyder på at det kan være fruktbart å fokusere på helserisiko i arbeidet med å utvikle intervensjoner i forhold til unge snusbrukere, sier Elisabeth Larsen.

Videre forskning

Funnene tyder ifølge Larsen på at forventninger om bruk av snus kan brukes til å forstå intensjoner om bruk av snus. - I senere studier bør imidlertid utvalget av ulike typer forventning utvides og flere grupper med ulik nikotinerfaring bør inkluderes, sier hun.

Referanse

Larsen, Elisabeth; Rise, Jostein; Åstrøm, Anne Nordrehaug, Expectancies and intentions to use Snus among Norwegian first year students. Nicotine & tobacco research 2011 ;Volum 13.(5) s. 313-318

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.